GESLOTEN: Fysieke investeringssubsidie innovatie en modernisering landbouw 2022

De provincie Utrecht stelt 1 miljoen euro beschikbaar voor agrariërs om te investeren in innovatie en moderne installaties, onroerend goed of machines. Denk aan een aangepaste machine voor strokenteelt, waarbij de teelstroken niet bereden worden of opslagplaatsen voor de verwerking van organisch materiaal tot compost.

Subsidie per aanvraag

  • Investeringen die zijn opgenomen in de regeling kunnen een subsidie van 40 procent ontvangen;
  • De gevraagde subsidie bedraagt minimaal 10.000 euro maximaal 500.000 euro per aanvraag;
  • Een individuele deelnemer kan (ook in een samenwerkingsverband) maximaal drie investeringen aanvragen, met een maximum van 100.000 euro aan subsidie;
  • Door samen een aanvraag te doen kan makkelijker de ondergrens van 10.000 gehaald worden.

Activiteiten

De lijst met subsidiabele activiteiten wordt op 1 september 2022 op de website van de provincie Utrecht gepubliceerd.