Lening voor stikstofreductie en verduurzamen bedrijfsvoering

Ben je van plan om minder stikstof uit te stoten en de bedrijfsvoering op meerdere fronten blijvend te verduurzamen? Dan kun je voor een lening terecht bij het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL). 

Financiële voorwaarden

Per bedrijf is maximaal € 400.000 beschikbaar. De financiële voorwaarden zijn soepel: ondernemers hoeven nauwelijks rente te betalen en de eerste jaren niet af te lossen.

Wanneer kom je in aanmerking?

Je bedrijf moet aan verschillende voorwaarden voldoen:

 • Je doet de aanvraag als agrarische ondernemer of als samenwerkingsverband. IDL is niet beschikbaar voor de secundaire (verwerkende) sector;
 • Je beschikt over een (concept) economisch bedrijfsplan met investeringsoverzicht, financieringsplan exploitatie en liquiditeitsbegroting;
 • Je hebt al (zicht op) een deel van de financiering voor uw plannen;
 • Je plan draagt bij aan de reductie van stikstofemissies. Er zal geen achteruitgang plaatsvinden;
 • Je plan draagt bij aan minimaal 4 van de volgende duurzaamheidsdoelen en op geen van onderstaande doelen vindt achteruitgang plaats:
  • reductie van gebruik chemische gewasbeschermingsmiddelen
  • emissiereductie van broeikasgassen
  • vermindering van nitraatuitspoeling
  • vergroting van de biodiversiteit
  • versterking van duurzaam bodembeheer
  • vergroting van circulair veevoergebruik
  • verbetering van dierenwelzijn en/of diergezondheid