Subsidie investeringsregeling POP3+ 2022

Ben jij landbouwer en wil je jouw bedrijf moderner of duurzamer maken? Bijvoorbeeld door te investeren in automatische weide-selectiepoorten of een waterbassin? Vraag dan de subsidie Investeringsregeling POP3+ 2022 van het Rijk aan. Zo kun je misschien 40% subsidie krijgen voor een investering die bijdraagt aan een duurzamer landbouwbedrijf.

Subsidie categorieën

Je kunt subsidie krijgen voor 26 soorten investeringen in 5 categorieën (A t/m E):

  • A. Precisielandbouw en Smart Farming
  • B. Digitalisering
  • C. Water, droogte, verzilting
  • D. Duurzame bedrijfsvoering
  • E. Natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw

Lees meer op de website van RVO.

Logo Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling