Subsidie voor bedrijfsverplaatsing

Ben jij eigenaar van een landbouwbedrijf in de provincie Utrecht binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN)? Dan kun je met subsidie je bedrijf vrijwillig verplaatsen naar een locatie buiten het natuurnetwerk. Subsidie kan worden aangevraagd voor voorbereiding, verhuizing en noodzakelijke investeringen. De hoogte van de subsidie hangt onder ander af van de oppervlakte NNN die vrijkomt en bedraagt maximaal € 500.000,-.

Wat valt binnen NNN?

Op de webkaart Natuurbeheerplan van de provincie Utrecht kun je zien welk gedeelte van een agrarisch bedrijf binnen NNN valt. Het gaat om de percelen ‘te ontwikkelen natuur 2022′ (geel op de kaart).

Meer informatie

Meer informatie over de subsidie vind je op de website van de provincie Utrecht.