Subsidie voor bedrijfsverplaatsing

Ben jij eigenaar van een landbouwbedrijf in de provincie Utrecht binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN)? Dan kun je met subsidie je bedrijf vrijwillig verplaatsen naar een locatie buiten het natuurnetwerk. Subsidie kan worden aangevraagd voor voorbereiding, verhuizing en noodzakelijke investeringen. De hoogte van de subsidie hangt onder ander af van de oppervlakte NNN die vrijkomt en bedraagt maximaal € 500.000,-.

Wat valt binnen NNN?

Op de webkaart Natuurbeheerplan van de provincie Utrecht kun je zien welk gedeelte van een agrarisch bedrijf binnen NNN valt. Het gaat om de percelen ‘te ontwikkelen natuur 2022′ (geel op de kaart).

Wat is het verschil met subsidie bedrijfsverplaatsing en beëindiging?

Er bestaat ook een andere provinciale subsidie voor bedrijfsverplaatsing en beëindiging. Deze geldt voor veehouderijbedrijven binnen twee kilometer afstand van een Natura 2000-gebied in de provincie Utrecht. Op dit moment is deze regeling alleen opengesteld voor verplaatsing en nog niet voor beëindiging van het bedrijf.

Het is de bedoeling dat deze beide regelingen binnen afzienbare tijd samengevoegd worden.

Meer informatie

Meer informatie over de subsidie vind je op de website van de provincie Utrecht.