Subsidie emissiebeperking open teelten en veehouderij

Agrarische ondernemers kunnen een financiële bijdrage ontvangen voor emissie beperkende maatregelen in de open teelten en veehouderij. Waterschappen werken al jaren samen om de waterkwaliteit in land- en tuinbouwgebieden te verbeteren. Daarvoor hebben de waterschappen een onder meer het Stimuleringsbudget Emissiebeperking Open Teelten en Veehouderij ingesteld.

 

 

Waar gaat het om

Het gaat om projecten, initiatieven en pilots gericht op:

  • het uitvoeren van onderzoek in de agrarische praktijk;
  • eerste toepassingen van innovatieve technieken in de praktijk;
  • het verder uitrollen van in onderzoek opgedane kennis en ervaringen naar de dagelijkse agrarische praktijk;
  • bevorderen waterbewust ondernemen door agrariërs.

Voor wie

Voor iedere ondernemer die voldoet aan de voorwaarden die verbonden zijn aan de regeling (onder anderen doel van de regeling, opgestelde criteria, cofinanciering). Deze zijn te vinden op de website van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA).