GESLOTEN: Subsidie voor verbetering waterkwaliteit in Vallei en Veluwe

Agrarische bedrijven in het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe kunnen financiële ondersteuning krijgen voor maatregelen die het vasthouden van water en de waterkwaliteit verbeteren.

Waarom deze regeling

Samen werken aan een schone, gezonde natuurlijke omgeving waar  de landbouw kan floreren en biodiversiteit de ruimte krijgt. Dat is wat het waterschap stimuleert. Om problemen als onvoldoende zoetwater en bodemdaling voor te zijn is het raadzaam om zuinig om te gaan met het beschikbare water. Dit leidt tot een veerkrachtiger bedrijfsvoering

Wie komen in aanmerking?

 

 

Lees meer over de voorwaarden.