GESLOTEN: Subsidie waterbesparende maatregelen Rivierenland

Agrarische bedrijven in het Rivierengebied kunnen financiële ondersteuning krijgen voor het nemen van innovatieve waterbesparende maatregelen.

Waarom deze regeling

Het klimaat verandert. De extremen in neerslag, hitte en droogte nemen toe. Door te investeren in waterbesparende maatregelen maak je je bedrijf toekomstbestendiger. Waterschap Rivierenland heeft samen met ZLTO, LTO-Noord en het Deltafonds hiervoor deze regeling opgezet.

Welke maatregelen worden vergoed?

De stimuleringsregeling geldt voor nieuw aan te leggen innovatieve waterbesparende maatregelen. De volgende maatregelen worden vergoed onder specifieke voorwaarden:

 • Plaatsspecifiek beregenen
 • Boven en ondergrondse opslagvoorziening
 • Waterbesparende sproeikoppen
 • Peilgestuurde drainage
 • Druppelirrigatie fruitteelt
 • Druppelirrigatie boomteelt
 • Druppelirrigatie akkerbouw
 • Sproeiboomberegening
 • Subirrigatie
 • Hergebruik gietwater
 • Koppeling gietwatervoorziening
 • Opslag en hergebruik water
 • Sensing en beslissingsondersteunend systeem
 • Overige innovaties

Lees meer over de voorwaarden.