‘HET’ verdienmodel bestaat niet

‘HET’ verdienmodel bestaat niet

Ik ben Saskia Joha en ik ben sinds enige tijd de projectleider Duurzame verdienmodellen onder de vlag van het actieplan Duurzaam Boeren met Natuur (o.a. LTO, collectieven, NMU, e.a.). Ik ga jullie de komende maanden meenemen in de mogelijkheden van een nieuw/ aanvullend verdienmodel voor jouw bedrijf. Zelf heb ik een biologisch vleesveebedrijf in Zuid Holland, waarbij ik verschillende bronnen van inkomsten genereer en dus een heel eigen specifiek verdienmodel heb. Ik zal er ongetwijfeld een keer over schrijven!

Alvast verklappen ...

Ik zal alvast verklappen, HET verdienmodel bestaat niet, ik kan niet één blauwdruk verzinnen en die op alle landbouwbedrijven in het Utrechtse plakken, was het maar zo makkelijk! Wat ik wel kan doen is handvatten aanrijken om mee te gaan experimenteren. Ik ga voor jullie op zoek in Utrecht en daarbuiten naar de bouwstenen en probeer deze zo praktisch mogelijk te vertalen voor bredere inzet, zodat zoveel mogelijk ondernemers er mee kunnen experimenteren. Natuurlijk behelst het project meer dan alleen het inventariseren en verspreiden van kennis, maar dit vormt wel de basis. De uitrol van het project komt net op gang, en er komen interessante dingen aan om met elkaar mee aan de slag te gaan.

Terug naar het verdienmodel… Ik denk dat er zeker 6 verschillende bouwstenen zijn om het nieuwe verdienmodel mee te vullen. Ik zal de komende maanden dus ook regelmatig refereren aan een of meerdere van deze bouwstenen in mijn blogs.

Plussen op producten

Waar we al snel aan denken zijn de plussen op de producten die we met elkaar produceren (melk, fruit, vlees, etc.). Een meerprijs die vooral voor de ontvangende partij heel fijn is is, maar voor de producerende partij soms nog best lastig is kostendekkend te realiseren. Een andere bekende bron van inkomsten is natuurlijk de bijdrage die je ontvangt om een groen/ blauwe dienst uit te voeren, zoals agrarisch natuurbeheer. Een derde andere belangrijke poot onder het verdienmodel zijn de kosten. Vaak niet genoemd in het verdienmodel, maar wel degelijk een belangrijke! Kostenverlaging door minder inputs aan te schaffen, maar wat dacht je van een lagere pachtprijs of waterschapslasten als je meer natuurlijker werkt?

Een andere trits van 3 belangrijke bouwstenen zijn de volgende: je kunt je verdienmodel helemaal alleen op je eigen bedrijf realiseren (eigen label/ winkel, kosten in de hand, noem maar op). Maar soms kun je beter in een gebied collectief gaan regelen, bijvoorbeeld iets met een waterschap, of door een label/ merk op te richten met de specifieke gebiedskenmerken. Andere lagere kosten of meeropbrengsten zullen waarschijnlijk meer in een keten te regelen zijn.

Laat je niet ontmoedigen!

Kortom, de bovenstaande bouwstenen, van kosten tot ketenwerking, zal ik de komende tijd verder uitpluizen en opzoeken en hopelijk naar een schaalbaar niveau brengen. Nog twee belangrijke nabranders… De eerste nabrander: vaak sneuvelen goede ideeen al direct bij de dooddoener: kan niet vanwege wet- en regelgeving! Heel vaak komt het voor dat koplopers en ondernemers die het anders doen, inderdaad niet direct door de wet- en regelgeving worden geholpen. Laat je vooral niet ontmoedigen! Je kunt via dit project de knellende en niet werkende regelgeving melden, zodat er mogelijk een oplossing voor komt.

En dan … de allerbelangrijkste bouwsteen ligt bij jouzelf. Wat is jouw intrinsieke motivatie om dingen anders te gaan doen, of juist te houden zoals het is? Kennis is leuk, maar als je niet AAN staat, is het zonde van je tijd om te doen! Ga eens na waar jij van ‘aan’ gaat?  Tot volgende maand!

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy