Energieneutrale Melkveehouderij

Besparen en duurzame energie opwekken is op veel bedrijven economisch interessant. Het versterkt het bedrijf, niet alleen door de lagere kosten maar ook omdat hiermee ingespeeld wordt op belangrijke milieu- en maatschappelijke vraagstukken. Het project ‘Energieneutrale melkveehouderij’ heeft laten zien dat de er fors bespaard kan worden op het energieverbruik. Besparingen van 25 tot 75% zijn bij individuele maatregelen haalbaar. Ook is duidelijk geworden dat de meeste bedrijven elektriciteitsneutraal kunnen worden door het plaatsen van zonnepanelen op staldaken. Energieneutraal worden vraagt meer, een veldopstelling met zonnepanelen, een windmolen of het vergisten van biomassa. Het kunnen opslaan van zelf geproduceerde energie wordt, vanwege de beperkte capaciteit van het elektriciteitsnet, steeds belangrijker.

 

Energieproductie

Energieproductie

Met behulp van zon, wind en biomassa kan een melkveehouderij zelf energie opwekken. Meer weten? Lees verder...

Energiebesparing

Energiebesparing

Om energieneutraal te worden is het belangrijk eerst zoveel mogelijk te besparen op het huidige energieverbruik. Er zijn interessante mogelijkheden om te besparen op gas en elektriciteit, en op diesel. Lees verder...

Energieopslag

Energieopslag

Met duurzame bronnen zoals zon en wind is het lastig om de vraag naar elektriciteit op je bedrijf precies af te stemmen op de productie van je zonnepanelen of windmolen. De teveel geproduceerde elektriciteit mag terug geleverd worden aan het net en kan op een later moment weer afgenomen worden.… Lees verder...

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy