Energieneutrale Melkveehouderij

In Utrecht werken we de komende 5 jaar toe naar een Energieneutrale Melkveehouderij. Een energieneutraal melkveebedrijf verbruikt op het bedrijf evenveel energie als het zelf uit duurzame bronnen (zon, wind of biomassa) opwekt. We laten zien dat het kan, wat er voor nodig is, wat het oplevert en wat het kost. We zoeken de verbinding met andere sectoren en partijen om op het thema energie de innovatiekracht te bundelen. De inzet is dat de melkveesector in 2020 een kwart van de elektra verbruikt van 2014. De rest is bespaard of door de sector zelf duurzaam opgewekt.

Besparen en duurzame energie opwekken is op veel bedrijven economisch interessant. Het versterkt het bedrijf, niet alleen door de lagere kosten maar ook omdat hiermee ingespeeld wordt op belangrijke milieu- en maatschappelijke vraagstukken.

De Stuurgroep Energieneutrale Melkveehouderij stuurt de uitvoering van het traject aan en bewaakt of bovengenoemde ambitieuze doelen gehaald worden.

De Stuurgroep Energieneutrale Melkveehouderij bestaat uit:

J. Hogenboom, voorzitter (Directeur NMU)
H.  Soede (Voorzitter ANV Vechtvallei, melkveehouder)
R. Vedder (Bestuurslid LTO Noord, melkveehouder)
G. Kool (Bestuurslid LTO Noord)
A. Smit (Friesland Campina)
G. Ruitenberg (Programmabureau Utrecht-West, programmaleider Energieneutrale Melkveehouderij)
J. Schuurman, secretaris (provincie Utrecht)
J. Geenen  (Programmabureau Utrecht-West)