Olifantsgras als kansrijk energiegewas

Bij het verbranden van biomassa met een verbrandingsinstallatie komt energie vrij in de vorm van warmte. Olifantsgras, ook wel Miscanthus genoemd, is hiervoor goed te gebruiken. Het heeft een hoge energieopbrengst per hectare en kan bij verbranding aardgas vervangen.

Olifantsgras heeft meer voordelen: het kan worden geteeld op marginale (zand)gronden. Er zijn geen ziektebestrijdingsmiddelen en weinig onkruidbestrijdingsmiddelen nodig tijdens de teelt. Het gras geeft ook een hoge opbrengst (12 tot 20 ton per hectare) en hoeft na de oogst niet gedroogd te worden. Verder heeft Olifantsgras een positieve invloed op de fauna, omdat dieren goed in het gras kunnen schuilen. Bovendien is de teelt en verbranding van dit gras CO2 –neutraal.

Wat vraagt het?
Olifantsgras hoeft maar eenmaal in de 15 tot 20 jaar worden geplant. Het is jaarlijks te oogsten vanaf het 2e jaar. De vuistregel is dat 1 hectare circa 18 ton gehakselde miscanthus met 12 tot 18% vochtgehalte oplevert. Om het in te zetten als energiegewas, is naast opslagruimte een biomassaketel nodig. Zo’n verbrandingskachel met een capaciteit van 60 tot 120 kW kost € 15.000 tot € 30.000. Meer info over verbrandingsinstallaties e.d. vindt u in de handige handreiking over bio-energie installaties

Wat levert het op? 
Vooral in de kalverhouderij, varkenshouderij en pluimveehouderij, waar veel warmte nodig is, is de teelt en verbranding van Olifantsgras rendabel te maken. 18 ton gehakselde Olifantsgras, zogezegd 1 hectare, levert ongeveer 70.000 kW/h aan energie. 2,1 kg miscanthus is qua energiewaarde vergelijkbaar met 1 liter diesel. Ga voor een overzicht van de kosten en inkomsten naar het rekenvoorbeeld. Op de langere termijn is Olifantsgras interessant als tweede generatie energiegewas voor de winning van bio-ethanol.

Subsidie voor verbrandingsinstallaties
Er is subsidie mogelijk voor de aanschaf van biomassaketels: de Investering Subsidie Duurzame Energie (ISDE). Per type en merk biomassaketel is aangegeven wat de indicatieve subsidie is. De ketel moet dan wel aan de criteria van het Activiteitenbesluit met milieuregels voldoen. Zo moet het rendement van de ketel minimaal 89% zijn. Voldoet de biomassaketel aan alle criteria, dan is een ISDE van € 2500 voor een ketel met 40 kW mogelijk. Voor elke kW hierboven ontvangt u € 110 extra.

U komt mogelijk ook in aanmerking voor de Energie-Investeringsaftrek (EIA). Ontvangt u al ISDE voor de biomassaketel? Breng dat subsidiebedrag dan in mindering op de aanschaf- of voortbrengingskosten.

Praktijkvoorbeeld
Kalverhouder Hennie Henken in Rhenen plantte in 2007 5 hectare Olifantsgras aan voor energiedoeleinden. Eind 2008 nam hij de biomassa-installatie voor de verbranding van het gras officieel in gebruik. Zo vervangt hij jaarlijks 40.000 kubieke meter aardgas op duurzame wijze. De biomassaketel is mede gefinancierd door provincie Utrecht en het project is opgezet in samenwerking met Animal Sciences Group van Wageningen UR. De partijen willen zo de effecten van teelt en verbranding van energiegewassen op bedrijfsniveau zichtbaar maken. Lees meer

 

Thema's