Diesel

 

Ruim 60% van het directe energieverbruik op een melkveehouderijbedrijf komt voor rekening van diesel.

Het dieselverbruik ligt al jaren rond de 14 liter per 1.000 kg melk (bron Sectorrapportage Duurzame zuivelketen 2016). Van het dieselverbruik in 2016 bestaat 66% uit verbruik op het melkveebedrijf en 34% uit verbruik via loonwerk. Deze verdeling wisselt nauwelijks tussen jaren.

De spreiding in het verbruik van diesel per 1.000 kg melk is groot. De 25% best presterende bedrijven hebben een verbruik tot ruim 11 liter per 1.000 kg melk. De 25% minst presterende bedrijven zitten op ruim 16 liter of meer per 1.000 kg melk. Deze range laat zien dat er besparingsmogelijkheden zijn.

Onderstaande figuur geeft het dieselverbruik per activiteit op een gemiddeld melkveehouderijbedrijf weer.


Meer weten over het dieselverbruik?

Interessante links

 

Thema's