Is aardgas nog steeds voordeliger dan elektriciteit?

De lage aardgasprijs was jarenlang een belangrijke overweging om over te stappen, maar is aardgas nog steeds voordeliger dan elektriciteit?

Energiebelasting op aardgas stijgt harder dan op elektriciteit

In 1996 is de regulerende energiebelasting (REB) ingevoerd. In 2013 is naast de REB een opslag voor duurzame energie (ODE) ingevoerd. Onderstaande grafiek laat zien dat deze belastingen voor aardgas veel sneller zijn gestegen dan voor elektriciteit.

De energie-inhoud van 1 m3 aardgas komt overeen met 8,8 kWh. Onderstaande grafiek laat de energiebelasting zien waarbij aardgas qua energie-inhoud is omgerekend naar elektriciteit.

De energiebelasting op aardgas (oranjelijn) is hoger dan de belasting op elektriciteit bij een afname boven de 50.000 kWh/jaar (blauwe lijn) en het verschil neemt toe. Een van de plannen rondom de uitvoering van het klimaatakkoord is het verhogen van de belasting op aardgas (6 jaar (2021-2026) een stijging van 1 €ct per jaar).

De huidige salderingsregeling wordt voortgezet tot en met 2022. Vanaf 1 januari 2023 wordt deze omgevormd tot een nieuwe fiscale regeling die in 7 jaar wordt afgebouwd. Omdat de verwachting is dat de kosten van zonnestroom zullen dalen en er na 2030 geen stimulering meer nodig voor zonnepanelen bij consumenten.
Over de zelf opgewekte hernieuwbare elektriciteit die burgers en bedrijven zelf direct verbruiken of opslaan achter de aansluiting, betalen kleinverbruikers ook in de toekomst geen energiebelasting, BTW en ODE.

De combinatie van een hogere energiebelasting op aardgas en het afschaffen van de salderingsregeling maakt het verwarmen van water met een elektrische boiler voor een steeds grotere groep bedrijven voordeliger. Dit vraagt wel een andere instelling van de elektrische boiler: verwarmen als er zonnestroom beschikbaar is.

In onderstaande tabel wordt dit samengevat:

Vervang dus niet automatisch uw gasboiler door een nieuwe gasboiler. Ga na of een elektrische boiler voor uw bedrijf aantrekkelijk is. Kiest u toch voor gas, overweeg dan de aanschaf van een gasgeiser.

De praktijk is altijd weerbastiger dan de theorie. Het snel opwarmen van grote hoeveelheden warm water is nu nog lastig met elektriciteit. Het vraagt een fors vermogen en dat is niet op iedere aansluiting mogelijk.
Ook het optimaal benutten van de mogelijkheden van een zonneboiler vraagt het zo laat mogelijk bijspringen van de naverwarmer. In beide situaties kan aardgas een betere keuze voor een bedrijf zijn.

 

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy