Kavelruil

De ligging van uw kavels beïnvloedt het energieverbruik op uw bedrijf. De afstand van een kavel tot het bedrijf bepaalt immers hoeveel diesel er nodig is.

Wat vraagt het?
In meerdere gebieden in Utrecht leeft de wens voor ruilverkaveling. Door bijvoorbeeld de huiskavel te vergroten, kan verkaveling een aanzienlijke kostenbesparing van diesel opleveren.

Wat levert het op?
Er zijn nog niet veel gegevens bekend over de relatie tussen brandstofverbruik en verkavelen. Wel blijkt uit onderstaand rekenvoorbeeld dat verkavelen loont. De besparing op diesel is jaarlijks grofweg zo’n € 10 tot € 15 per verreden kilometer per hectare. Uiteraard leidt een goede verkaveling ook tot minder landbouwverkeer op de weg. Daarnaast vergemakkelijkt het de weidegang.

Bron: verkavelen voor groei

Thema's