Elektriciteitsverbruik zonneboilersysteem Peek met 40% verlaagd

Elektriciteitsverbruik zonneboilersysteem Peek met 40% verlaagd

Op het bedrijf van de familie Peek is een zonneboilersysteem aanwezig. Het elektriciteitsverbruik hiervan is in het project door aanpassingen met 40% verlaagd. Het energieverbruik voor het maken van warm water ligt nu net onder het niveau dat in een optimale situatie haalbaar wordt geacht. Onderstaand leest u welke maatregelen genomen zijn en hoe u kunt bepalen of een zonneboilersysteem interessant is voor uw bedrijf. Heeft u een zonneboilersysteem en wilt u weten of dit goed functioneert? Plaats net als Peek een tussenmeter en monitor uw verbruik.

Hoe zag het zonneboilersysteem eruit en hoe is de besparing van 40% bereikt?
Op het dak boven de machinekamer lagen 24 heatpipes. Deze buizen verwarmden het WTW-water na. Vervolgens werd het water in twee boilers opgeslagen. Een functioneerde als opslagvat, met de tweede boiler werd het water op de gewenste eindtemperatuur (85 °C) gebracht. In de kalverstal stond daarnaast nog een reguliere boiler zonder heatpipes. Het verbruik van het zonneboilersysteem is vanaf de start van het project gemeten. Het verbruik is in de winter hoger dan in de zomer.

Naar aanleiding van de metingen is het systeem in overleg met  de leverancier van de heatpipes aangepast.

  • De heatpipes zijn eind juli 2017 vervangen.
  • De capaciteit van zowel heatpipes als boiler is verdubbeld.
  • De oude heatpipes en het bijbehorende opslagvat zijn op de al aanwezige boiler (60 l.) in de kalverstal gemonteerd.

De onderstaande grafiek geeft het gedaalde verbruik van het zonneboilersysteem (kWh/dag) weer. De blauwe balken geven het verbruik weer voor de aanpassing, de groene na.

De oude heatpipes en het bijbehorende opslagvat zijn op de al aanwezige boiler in de kalverstal gemonteerd. Onderstaande grafiek laat zien dat daardoor ook het verbruik van deze boiler is verlaagd. De blauwe balken laten het verbruik vóór het aansluiten van de heatpipes zien, de groene na. Het verbruik van de kalverboiler is niet continue gemeten. De besparing wordt geschat op gemiddeld 2 kWh/dag en daarmee op ruim 700 kWh/jaar.

 

Onderstaande grafiek laat het jaarverbruik zien van het zonneboilersysteem. In het eerste jaar verbruikte het oude systeem bijna 6.000 kWh (oranje lijn). Verwacht wordt dat het verbruik nu rond de 3.500 kWh uit komt (grijze en blauwe lijn). Het verbruik voor de maanden juni t/m oktober 2018 is geschat (blauwe lijn) op basis van het verbruik in mei. De aanpassingen zullen een besparing van ongeveer 2.500 kWh opleveren.

Het verbruik van alle boilers op het bedrijf zal rond de 5.000 kWh/jaar uitkomen. Het elektriciteitsverbruik voor de boilers ligt hiermee dan net onder de 4 kWh/1.000 kg melk, het verbruik dat in een optimale bedrijfssituatie haalbaar wordt geacht wanneer er geen kalverdrinkautomaat is.

Heeft u op uw bedrijf een zonneboiler en u wilt weten of deze goed functioneert?

De effectiviteit van een zonneboilersysteem is het eenvoudigst te meten door een tussenmeter te plaatsen en het elektriciteitsverbruik regelmatig af te lezen. U kunt dan zelf voor uw bedrijf bovenstaande grafieken opstellen.

Kan de investering uit?
De aanpassing van het systeem van Peek heeft, na aftrek van de ISDE-subsidie, ruim € 1.500,- gekost. Jaarlijks wordt 3.200 kWh bespaard. Per saldo werd er in 2017 nog ruim 17.000 kWh van het elektriciteitsnet afgenomen. De investering is daarmee binnen 5 jaar terugverdiend.

Afname in kWh per jaar

Energieprijs per kWh

Energiebelasting

Terugverdientijd bij een besparing van 3.200 kWh/jaar

< 10.000

€ 0,04

€ 0,12

2,9 jaar

10.000 tot 50.000

€ 0,04

€ 0,07

4,3 jaar

> 50.000 kWh

€ 0,04

€ 0,02

7,8 jaar

De nieuwprijs van dit zonneboilersysteem ligt, na aftrek van de ISDE subsidie, rond de € 6.000,-.

Is een zonneboiler iets voor uw bedrijf?
Voor bedrijven vanaf zo’n 800.000 kg melk per jaar worden standaard voorkoeling, warmteterugwinning en frequentieregeling op de vacuümpomp geadviseerd. Een zonneboiler hoort niet bij de investeringen die standaard voor ieder bedrijf interessant zijn.
Een zonneboilersysteem vraagt een flinke investering. Zet daarom de kosten voor de aanschaf van een zonneboilersysteem systeem naast de kosten voor alleen de aanschaf van een elektrische boiler. Bereken op basis van de door de leverancier aangegeven besparing op het jaarlijkse elektriciteitsverbruik of de aanschaf voor uw bedrijf interessant is.
Weet dat de effectiviteit van een zonneboiler afhangt van de grootte van het opslagvat. Een groter vat maakt het mogelijk om een langere periode zonder zon te overbruggen. Een zonneboilersysteem vraagt meer regeltechniek, zeker wanneer ook WTW-water beschikbaar is. Is een systeem niet goed afgesteld dat kan het zijn dat het WTW-water in de winterperiode gekoeld wordt i.p.v. doorverwarmd.
Plaats een tussenmeter zodat u kunt monitoren of uw zonneboilersysteem goed functioneert.

Lees meer over energie besparen bij het reinigen van het melksysteem...

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy