Watersysteem en drukvat Peek onder de loep

Watersysteem en drukvat Peek onder de loep

Het bronwatersysteem is de grootste energieverbruiker op een melkveehouderijbedrijf van de familie Peek. Bij een redelijke kwaliteit grondwater is in een optimale situatie een energieverbruik van 3 kWh/1.000 kg melk mogelijk. Het verbruik bij Peek was veel hoger, rond de 14 kWh/1.000 kg melk. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door de kwaliteit van het grondwater en het gekozen reinigingssysteem (membraanfiltratie). Toch is gezocht naar mogelijkheden om het energieverbruik van het systeem te verlagen.

Het reinigingssysteem is door de leverancier aangepast. De membranen zijn vervangen waardoor het systeem met een lagere druk kan functioneren. De eerste metingen zijn positief. De voorspelde daling van het verbruik met 30% is gerealiseerd. Nu wordt gemonitord of dit lagere verbruik vastgehouden kan worden.

Uit de metingen bleek ook dat het energieverbruik van de drukpomp in het watersysteem gestegen is. Lag dit verbruik in de eerste helft van 2017 rond de 10 kWh per dag. De eerste 4 maanden van 2018 lag het ruim 15 kWh hoger. Een niet goed functionerend drukvat zorgde voor dit hogere verbruik. Het euvel is verholpen en als het goed is daalt het verbruik weer van ruim 25 kWh per dag naar de eerdere 10 kWh per dag.
Ook op het bedrijf Oskam functioneerde het drukvat niet optimaal. Ook hier leidde dit tot een stijging van het verbruik met 15 kWh per dag

Hoe functioneert het drukvat op uw bedrijf? Wilt u net als de voorbeeldbedrijven het energieverbruik van uw huidige watersysteem verlagen, doorloop dan de 5 stappen in het besparingsplan voor (bron)watersystemen en kijk welke maatregelen in uw bedrijf een besparing kunnen opleveren.

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy