Bijvullen drukvat bespaart 15kWh per dag

Het bronwatersysteem is de 3e grootste verbruiker op het bedrijf van Jan en Lisanne Oskam. Bij een redelijke kwaliteit grondwater is in een optimale situatie een energieverbruik van 3 kWh/1.000 kg melk mogelijk. Het verbruik bij Oskam, 10kWh/1.000 kg, ligt een stuk hoger.

Het bronwatersysteem staat op de nominatie om vervangen te worden. In het project is eerst het verbruik van het huidige systeem in kaart gebracht. Bekend was dat het drukvat niet goed functioneerde. Hierdoor moet de pomp vaker aanslaan. Het energieverbruik van de pomp is juist bij aanslaan het hoogst. Het vat bevat geen membraan waardoor de lucht oplost in het water. Het vat moet daarom regelmatig met de compressor bijgevuld worden. De tussenmeter op het watersysteem laat zien dat na het bijvullen het verbruik fors (15 kWh/dag) daalt.

Onderstaande grafiek bevat metingen in de periode januari 2018-maart 2018. Hierin is goed te zien hoe het energieverbruik daalt na het bijvullen (groene balken).

Het huidige vat bevat geen membraan. Dit heeft naast het nadeel dat het vat regelmatig met de compressor bijgevuld moet worden ook het nadeel dat de lucht reageert met het ijzer in het water waardoor de waterleidingen dichtslibben. Het drukvat wordt binnenkort vervangen.

Wilt u net als de voorbeeldbedrijven het energieverbruik van uw huidige watersysteem verlagen, doorloop dan de 5 stappen in het besparingsplan voor (bron)watersystemen en kijk welke maatregelen in uw bedrijf een besparing kunnen opleveren.

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy