Windenergie

Wind is een schone energiebron die nooit opraakt. Windturbines (windmolens) zetten de energie van de wind om in een draaiende beweging. Een generator gebruikt deze beweging om elektriciteit op te wekken. Bij voldoende wind wekt een windmolen zowel overdag als ‘s nachts stroom op. Zonne-energie is alleen op te wekken als de zon schijnt. Dankzij de groene windstroom is minder elektriciteit nodig uit grote energiecentrales die gas of kolen als energiebron gebruiken. Met elke opgewekte kWh windstroom wordt zo ongeveer 0,5 kg CO2 bespaard.

Kiezen voor windenergie

Hoeveel windenergie?
Een windmolen begint stroom te leveren bij windkracht 2. Hoe groter de windsnelheid is, hoe meer energie er uit de wind is te halen. ‘Zuidwest’ is de overheersende windrichting. Op open locaties komt de wind minder hindernissen tegen en wordt ze zo minder afgeremd. Aan de Nederlandse kust staat er dan ook gemiddeld meer wind dan in de provincie Utrecht. Toch is er ook in Utrecht genoeg wind voorhanden om veel elektriciteit op te wekken. Als je maar de hoogte ingaat. Zo is op 20 meter hoogte de gemiddelde windsnelheid ongeveer 5,85 m/s, op 50 meter hoogte 6,77 m/s en op 80 meter hoogte 7,26 m/s. 


Bron: ECN

De productie van een windmolen is gerelateerd aan de windsnelheid tot de derde macht. Bij een gemiddelde windsnelheid van 5,85 is dit een factor 200, bij een windsnelheid van 7,26 een factor van 380. De molen wekt dan bijna twee keer zoveel elektriciteit op. De diameter van de rotor van de windmolen bepaalt ook hoeveel windenergie is op te wekken. Als de rotordiameter bijvoorbeeld 2 keer zo groot is, verviervoudigt de productie van windstroom.

Wind meten op uw locatie
Met een windmeter van enkele tientallen euro’s of via Windviewer is de windsnelheid op uw locatie nauwkeurig na te gaan. Windviewer geeft voor iedere locatie in de provincie Utrecht vanaf 20 tot en met 160 meter de gemiddelde windsnelheid weer. U kunt met deze tool de ashoogte van de beoogde windmolen invullen om een beeld te krijgen.

Wind heeft snel de wind tegen
Heeft u een plan voor een windmolen? Dan is het belangrijk om gemeente en omwonenden hierbij zo goed en uitgebreid mogelijk te betrekken. Wind heeft namelijk snel de wind tegen. Sommige omwonenden zijn bijvoorbeeld bang dat de geplande windmolen het uitzicht zal bederven of teveel geluid zal maken. Uit onderzoek blijkt dat het geluid als minder hinderlijk wordt ervaren als de windmolen niet zichtbaar is. Mensen die een belang bij een molen hebben, ervaren het geluid meestal niet als hinderlijk.

Informatieavond windmolens 21 februari 2019
Op 21 februari organiseren Gebiedscoöperatie O-gen en Gebiedscommissie Utrecht-West een informatieavond over windmolens. Het programma wordt nog uitgewerkt. Wilt u deze avond niet missen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief, dan ontvangt u alle informatie over deze en andere bijeenkomsten over duurzame landbouw in Utrecht.

Thema's