Zonne-energie

De zon is een interessante en duurzame energiebron. Zonne-energie raakt immers niet op en er komt bij de energieproductie geen broeikasgas vrij. Zonlicht is ook gratis beschikbaar en vrij toegankelijk. Bij fossiele brandstoffen ligt dat anders.

Met zonnepanelen en bijpassende omvormers is zonlicht gemakkelijk om te zetten in elektriciteit. De kosten van een dergelijk PV-systeem is de afgelopen jaren met 40% gedaald. Zonlicht is ook goed inzetbaar om bijvoorbeeld water op te warmen. Dit gaat via een zonneboiler.

Wat kost deze schone elektriciteit en warmte? En: wat levert het uw bedrijf op? Lees verder:  

Wilt u uw dak ter beschikking stellen aan een energiecoöperatie voor het plaatsen van zonnepanelen? Lees dan het rapport ‘Postcoderoosregeling voor agrariërs’

Thema's