Energieneutrale melkveehouderij stuurgroep

Het project ‘Energieneutrale melkveehouderij’ had ambitieuze doelstellingen.

Het project wilde laten zien dat melkveebedrijven energieneutraal kunnen worden en een impuls geven aan de melkveehouderijsector in Utrecht om zich in deze richting te ontwikkelen. Een energieneutraal melkveebedrijf verbruikt op het bedrijf evenveel energie als het zelf uit duurzame bronnen (zon, wind of biomassa) opwekt.
De inzet was dat de melkveesector in 2020 een kwart van de elektra verbruikt van 2014. De rest is bespaard of door de sector zelf duurzaam opgewekt.

De Stuurgroep Energieneutrale Melkveehouderij heeft de uitvoering van het traject aangestuurd. De stuurgroep was als volgt samengesteld.

  • J. Hogenboom, voorzitter (Directeur NMU)
  • H.  Soede (Voorzitter ANV Vechtvallei, melkveehouder)
  • R. Vedder (Bestuurslid LTO Noord, melkveehouder)
  • G. Kool (Bestuurslid LTO Noord)
  • A. Smit (Friesland Campina, DZK)
  • M. de Kreij (Vreugdenhil, DZK)
  • G. Ruitenberg (Programmabureau Utrecht-West, programmaleider Energieneutrale Melkveehouderij)
  • J. Schuurman, secretaris (provincie Utrecht)

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy