Kringlooplandbouw

Grondstoffen als krachtvoer en kunstmest worden duurder, maar de melkprijs beweegt onvoldoende mee. De eisen aan duurzaamheid nemen wel steeds verder toe. Kringlooplandbouw richt zich op het sluiten van de mineralenkringloop op het bedrijf en leidt tot een grotere efficiëntie, een hoger saldo en een aantoonbaar duurzamere bedrijfsvoering. Dus niet alleen beter voor de melkveehouder, maar ook voor de melkfabriek en de samenleving.

Ook in Utrecht staat kringlooplandbouw volop in de aandacht. Van de ongeveer 1500 Utrechtse melkveehouders hebben ruim 300 boeren (20%) actief deelgenomen aan projecten zoals Duurzaam bodembeheer, of zijn actief in een studiegroep. Voor dit thema is ook belangstelling tijdens bijeenkomsten van de VVB’s, bij LTO Noord en de zuivelindustrie.

Op deze website vindt u informatie over maatregelen waardoor u de kringloop op uw bedrijf nog beter kunt sluiten. Ook vindt u informatie over stallen die passen bij kringlooplandbouw. Heeft u zelf een idee of een wens op dit gebied? Neem dan contact met ons op!