Kringlooplandbouw

In Utrecht passen steeds meer melkveehouders kringlooplandbouw toe.

Wat is kringlooplandbouw?
Kringloopgerichte landbouw is het optimaliseren van de productie:

  • met een zo selectief mogelijk gebruik van externe grondstoffen
  • met een gegarandeerd inkomen over de lange termijn
  • met respect voor natuurlijke systemen

Zowel biologische als gangbare boeren sluiten kringlopen op hun bedrijf. Aangetoond is dat kringloopboeren efficiënter met hun mineralen omgaan, waardoor er bijvoorbeeld minder krachtvoer en kunstmest nodig is. Zo besparen zij aanzienlijk op de kosten. Door kringlopen te sluiten, dragen melkveehouders ook bij aan klimaatdoelstellingen.

Onze rol
Gebiedscoöperatie O-gen en Gebiedscommissie Utrecht-West werken aan schoon water, een gezonde bodem en vitale bedrijven. Daarom stimuleren we de kringloopaanpak. Dit doen we gebiedsgericht, omdat opgaven en aanpak per gebied anders zijn.

We willen alle melkveehouders in staat stellen om bewezen maatregelen te treffen. Om bijvoorbeeld eigen mineralen beter te benutten en om verliezen naar bodem, water en lucht te beperken. Dit doen we door kennis te delen, projecten aan te jagen, en innovaties en samenwerking te organiseren. We stimuleren ook onderzoek om de milieu-effecten van kringlooplandbouw aan te tonen. Zo dragen we ook bij aan het verankeren van de kringloopaanpak in beleid en regelgeving.

Kennis, innovaties en subsidie
Lees meer over activiteiten in de Utrechtse melkveehouderij voor kringlooplandbouw:

 

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy