Belonen van prestaties

Met subsidieregelingen en hulpmiddelen kunnen Utrechtse initiatieven financieel worden ondersteund en verder op weg worden geholpen.

Regionale aanpak maatwerk regeling agrarisch waterbeheer
Deze regeling van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en waterschap Amstel, Gooi en Vecht is bedoeld om de waterkwaliteit te verbeteren. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wil de regeling ook inzetten om de bodemdaling af te remmen in onderbemalingsgebieden en bijvoorbeeld natte delen in polders.

In 2018 gaat deze regeling voor het eerst open. Ze subsidieert éénmalige, fysieke investeringen. Ze is aanvullend op POP3-openstellingen en op het beheer onder de subsidie ANLB. Watermakelaars in dienst van de collectieven gaan met boeren de aanvragen voorbereiden. Meer informatie op hdsr.nl en agv.nl.

Fysieke investeringen voor innoveren en moderniseren (POP3)
Deze subsidie is bedoeld voor het ontwikkelen, beproeven en demonstreren van innovaties in agrarische ondernemingen. En voor de bredere uitrol van innovaties binnen de agrarische sector.

In 2017 is deze regeling voor het eerst opengesteld. Het werkt volgens het principe van tendering (aanbesteden). De beste voorstellen met de meeste punten komen het eerst in aanmerking voor subsidie. Ook in 2018 is deze subsidieregeling weer beschikbaar.

Fysieke investeringen voor verduurzamen ondernemingen jonge landbouwers (POP3)
Deze ‘Regeling Jonge landbouwers’, ook wel bekend als JoLa-regeling, is intussen meerdere keren opengesteld. Ook hiervoor geldt het principe van tendering, maar alleen voor maatregelen die op de investeringslijst staan. In de openstellingen van 2016 en 2017 is door jonge landbouwers vooral ingetekend op zonnepanelen, mestscheiders, koematrassen en GPS-systemen.

Kringloop als blauwe dienst
In dit project van collectief Rijn, Vecht en Venen en waterschap Amstel, Gooi en Vecht wordt onderzocht hoe kringlooplandbouw is te bevorderen via een beheerpakket. In 2018 start hiervoor een pilot: Maatwerk Waterpakket.

Belonen voor prestaties
In de Proeftuin Veenweiden wordt onderzocht hoe bovenwettelijke ammoniakreductie op melkveebedrijven ook erkend en beloond worden door overheden en ketenpartijen. En dat onderbouwde maatregelen die ook in de praktijk zijn getoetst, ook werkelijk leiden tot groeimogelijkheden binnen de bestaande ammoniak emissieruimte.

 

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy