Kennis delen in Utrecht

Kennis delen in Utrecht

Tientallen Utrechtse melkveehouders hebben de afgelopen jaren ervaring opgedaan met kringlooplandbouw. Om te stimuleren dat deze kennis toegankelijk en toepasbaar is voor alle melkveehouders in Utrecht, ontwikkelen we met de sector en overheden al jarenlang projecten in Utrecht waarbij educatie, demonstratie en kennisuitwisseling centraal staan. Bijvoorbeeld via studiegroepen, praktijknetwerken en demonstraties.

Afgeronde projecten
Duurzaam bodembeheer Gelders Vallei en Eemland
Duurzaam werken aan bodem en water
Duurzaam bodembeheer Utrecht-West
Meer gras van eigen bodem
Bewust boeren in Gouwe Wiericke
Graslandvernieuwing

Nieuwe projecten
Polderkennis op peil
Koolstofkringlopen
Samenwerken aan nutriëntenkringloop Kromme Rijn
Kringlooplandbouw Utrecht-Oost: van A naar Beter

Overige activiteiten

Bijeenkomsten
We organiseren regelmatig bijeenkomsten over het thema kringlooplandbouw en duurzaam bodembeheer. Dit doen we samen met onze partners. Kijk hiervoor bij het onderdeel Agenda op deze site. Heeft u zelf een idee of voorstel om een bijeenkomst te organiseren voor de grondgebonden landbouw, schroom dan niet om contact met ons op te nemen om te kijken of we u idee kunnen ondersteunen.

Kringloopkalender voor de Utrechtse melkveehouderij
In februari 2018 geven we voor het eerst de Kringloopkalender uit. Met deze kalender delen we tientallen kringlooptips van uitgevoerde projecten. Hierop aanvullend zijn er ook nog Extra kringlooptips. En: op kringlooplandbouw.nl vindt u 150+ andere kringlooptips waar u uw voordeel mee kunt doen. Het is mooi dat het milieu meeprofiteert als we in Utrecht beter omgaan met nutriënten. Maar uiteindelijk telt uw portemonnee.

U kunt de Kringloopkalender gratis bestellen, ook voor scholen en opleidingen. Vult u daarvoor dit formulier in: Aanvraagformulier Kringloopkalender.

Interessante links (met technisch-inhoudelijke info)
Kringlooplandbouw
Koeien en kansen
Kringloopwijzer
 

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy