Nieuws

Cursus Duurzaam Bodembeheer

Utrechts Particulier Grondbezit (UPG) heeft een nieuwe themajaar aangekondigd. Het staat geheel in het teken staat van toekomstbestendig particulier grondbeheer. Het komende jaar gaan zij zich richten op duurzaam bodembeheer, biodiversiteit, verdienmodellen, natuur-inclusieve landbouw en watermanagement. Binnenkort organiseren zij in dit kader ook een cursus duurzaam bodembeheer voor hun leden én hun pachters.

Lees meer...

Veel animo voor kleine windmolens onder agrariërs

Onder agrariërs is veel interesse voor windenergie. Dat bleek uit de grote opkomst bij de informatiebijeenkomst over kleine windmolens op 21 februari in boerderij Fortzicht in Groenekan, waar voor- en nadelen van kleine windmolens op agrarische bedrijven werden besproken aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Lees meer...

Boeren Kockengen aan de slag met afremmen bodemdaling en CO2-emissie

Tien melkveehouders in de omgeving van Kockengen hebben donderdag 7 februari een intentieovereenkomst ondertekend waarmee ze aangeven dat ze samen aan de slag willen om de bodemdaling van de veengrond verder te beperken. Zij doen dat door de gezamenlijke aanleg van zogenaamde onderwaterdrainage.

Lees meer...

Bodemmeterproef levert vooral tijdswinst en betere mestbenutting op

Het melkveebedrijf van Jan Graveland ligt in de polder Ruige Weide in Oudewater. Op zijn 26,5 hectare grasland staan 60 melkkoeien. Samen met nog zo’n 70 andere agrariërs doet hij nu een jaar mee aan een proef met bodemmeters die de temperatuur van de bodem meten.

Lees meer...

Kleine windmolen op agrarisch bedrijf; voor u interessant? Bijeenkomst 21 februari

Steeds meer agrariërs hebben interesse om zelf een windmolen op hun bedrijf te plaatsen. Vooral nu het aanbod aan kleine windmolens toeneemt. Wilt u weten of een kleine windmolen (tot 20 meter) ook voor u interessant is? Meld u dan aan voor de informatiebijeenkomst op donderdagavond 21 februari in Boerderij Fortzicht te Groenekan. Ervaringsdeskundigen en leveranciers vertellen u wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een kleine windmolen.

Lees meer...

Veehouders richten gebiedscoöperatie Groot Wilnis-Vinkeveen op

In 2020 loopt een convenant af dat tien partijen in 2010 afsloten voor de polder Groot Wilnis-Vinkeveen. Met de recente oprichting van een gelijknamige gebiedscoöperatie anticipeert een aantal veehouders op recente en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onder andere waterkwaliteit, bodemdaling, natuurontwikkeling, biodiversiteit én vitale landbouw.
 

Lees meer...

De nieuwste Aanjager is uit

Vorige week is hij bij u op de mat gevallen: de nieuwste Aanjager.  Deze editie is een special over natuurinclusieve landbouw: over de productie van natuur, werken met natuur én natuur sparen.

Lees meer...

CO₂-besparing bij elektrificatie van erfwerkzaamheden op melkveebedrijf

Erfwerkzaamheden uitvoeren met elektriciteit in plaats van diesel heeft voordelen. Een elektrisch voersysteem, elektrische mestmixer, voeraanschuifrobot of elektrische shovel draagt bij aan een lagere uitstoot van CO₂. Als de gebruikte elektriciteit duurzaam wordt opgewerkt op het eigen bedrijf, is een besparing tot een equivalent van 8 gram CO₂ per kg melk mogelijk.

Lees meer...

Wat vindt u van onze informatievoorziening?

We ondersteunen u zo goed mogelijk om uw ambities op het gebied van landbouw en milieu te realiseren. We informeren u met behulp van onze nieuwsbrieven en aankondigingen per e-mail, de website www.lami.nl en de Aanjager. Vindt u daarin de informatie die u zoekt of die u inspireert? Heeft u tips of suggesties voor ons? Vul de online enquête in en laat het ons weten, dan kunnen wij u en uw collega’s in de toekomst nog beter bedienen!

Lees meer...

Start nieuw project ‘Bestuivingsmix Fruitteelt voor klimaatadaptatie’

De fruitteelt is gebaat bij een goede bestuiving. Om het risico te spreiden is een mix van verschillende soorten bestuivende insecten gewenst. Zeker als onder koude omstandigheden de bijen niet vliegen zijn andere insecten onontbeerlijk. Wilde bijen vliegen al bij 8°C en zijn niet selectief. Door de klimaatverandering is de kans op grillig weer tijdens de bloei van het fruit groter. Met het project: Bestuivingsmix Fruitteelt gaan fruittelers in Utrecht aan de slag met de inzet van wilde bijen en andere bestuivers. Delphy en het Louis Bolk Instituut coördineren en begeleiden de activiteiten op de bedrijven.

Lees meer...

Jeroen van Wijk Nuffield Scholar 2019

Tijdens de Nuffield Nederland najaarsbijeenkomst in november heeft ook Jeroen van Wijk uit Odijk een Nuffield Scholarship 2019 ontvangen. Hij is een van de 7 innovatieve agrariërs die met dit scholarship de kans krijgt om zich persoonlijk, zijn bedrijf en daarmee ook zijn sector te ontwikkelen. Het scholarship gaat namelijk naar innovatieve agrariers die gezien worden als de ‘future leaders of the industry’.

Lees meer...

Nieuw adres? Laat het ons weten

Met behulp van onze nieuwsbrief en aankondigingen houden we u op de hoogte van het laatste nieuws over duurzame landbouw in de provincie Utrecht. Als uw postadres bij ons bekend is, ontvangt u van ons ook twee à drie keer per jaar de Aanjager: een speciale krant met rapportages en inspirerende interviews over projecten in de Utrechtse landbouw. Binnenkort komt weer een nieuwe Aanjager uit. Wilt u zeker weten dat u die ontvangt? Zorg er dan voor dat uw adresgegevens bij ons bekend zijn.

Lees meer...

Water bergen met boerenverstand in Papekop

Bij hevige regenval helpt agrariër Harold Vlooswijk uit Papekop Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden door water te bergen op een perceel grasland in Papekop. Dit gebeurt om wateroverlast te voorkomen.

Lees meer...

Verkeersveiligheid en dieselbesparing

Op dinsdag 20 november 2018 waren circa 40-50 loonbedrijven te gast bij Loonbedrijf Post in Eemnes voor de studieclubavond Kring Utrecht. Het thema van deze avond was ‘Verkeersveiligheid en brandstofbesparing’. Het Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid (NIV) presenteerde de tweedaagse training ‘Veilig en duurzaam rijden die zij in opdracht van provincie Utrecht organiseert. Deze training is gratis voor bestuurders van landbouwvoertuigen uit de provincie Utrecht in de leeftijdscategorie 18-25 jaar. Meer informatie zie Training veilig en duurzaam rijden.

Lees meer...

Training veilig en duurzaam rijden

In de maanden januari, februari en maart 2019 organiseert het NIV (Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid) in opdracht van de provincie Utrecht gratis tweedaagse rijvaardigheidstrainingen voor bestuurders van landbouwvoertuigen uit de provincie Utrecht in de leeftijdscategorie 18-25 jaar. Cursisten moeten werkzaam zijn bij (loon-)bedrijven die gevestigd zijn in de provincie Utrecht. Met het aanbieden van deze training wil de provincie de verkeersveiligheid verbeteren.

Lees meer...

Bent u al bezig met de informatieplicht energiebesparing?

Op 5 juli 2017 zijn voor agrarische bedrijven de zogenaamde “erkende maatregelen voor energiebesparing” in het Activiteitenbesluit milieubeheer van kracht geworden. Alle erkende maatregelen hebben een terugverdientijd van minder dan 5 jaar en zijn dus economisch zeer interessant! Of ze nu verplicht zijn of niet, ze zijn sowieso de investering waard.

Lees meer...

Subsidieregelingen voor de landbouw

Er zijn verschillende regelingen waar duurzame landbouwers iets aan kunnen hebben. Bekijk het overzicht hieronder.

Lees meer...

Project Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij draagt bij aan vitaal landelijk gebied

Gebiedscoöperatie O-gen en gebiedscommissie Utrecht-West werken samen aan verschillende projecten uit de Agenda Vitaal Platteland (AVP) van de provincie Utrecht. Het project Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij is één van deze vele projecten. Lees in de voortgangsrapportage AVP hoe dit project bijdraagt aan een krachtig en vitaal landelijk gebied, waar iedereen nu, maar ook in de toekomst van kan genieten en waar ondernemers blijvend een gezond bedrijf kunnen runnen.

Lees meer...

Kalender POP3-openstellingen 2019

Volgend jaar is naar verwachting het laatste jaar dat er nog POP3-subsidiemaatregelen worden opengesteld. De provincie Utrecht is van plan om voor vrijwel alle maatregelen nog een openstelling te doen.

Lees meer...

Deelnemen aan het project ‘Elektrificatie op het boerenerf’

Wilt u meer inzicht in de mogelijkheden van direct gebruik van zonne- of windstroom op uw melkveebedrijf en maakt u gebruik van een of meer elektrificatietechnieken? Dan is deelname aan dit project voor u interessant.

Lees meer...

Deelnemen aan het project ‘Energiebesparing melkveehouderij: van kopgroep naar peloton’

Wilt u op uw bedrijf een gerichte en doeltreffende energiebesparing realiseren op basis van meet- gegevens? In dit landelijke project wordt het elektriciteitsverbruik van acht melkveebedrijven gevolgd met op afstand afleesbare tussenmeters.

Lees meer...

Lezingen over kringlooplandbouw

In Utrecht-Oost en de Gelderse Vallei hebben vanaf 2007 meer dan 200 melkveehouders samen met hun gebiedspartners aan kringlooplandbouw gewerkt. Elk op zijn eigen manier. Er is veel kennis en ervaring opgedaan en ook al veel bereikt. De collectieven Utrecht-Oost en Eemland delen samen met de adviesbureaus Boerenverstand, K&G advies en KCGG hun kennis graag.  Zij kunnen lezingen en/of workshops verzorgen binnen uw organisatie of voor groepen melkveehouders.

Lees meer...

Geslaagde fruitteeltbijeenkomst over subsidieregelingen

De kantine bij Familie van Wijk in ’t Goy was maandag 15 oktober bijna te klein! Bijna 70 geïnteresseerde fruittelers, adviseurs, watermakelaars en vertegenwoordigers van HDSR en provincie Utrecht woonden de informatiebijeenkomst over subsidieregelingen. Niet alleen de POP3-subsidies van de provincie kwamen aan bod, maar ook de regeling ‘Regionaal partnerschap voor water en bodem’ van HDSR.

Lees meer...

Nieuwsgierige melkveehouders gezocht

Binnenkort starten 3 projecten waarin het meten van het elektriciteitsverbruik op uw bedrijf centraal staat. Bent u nieuwsgierig of uw melkmachine wel zo zuinig is als de fabrikant beweert? Heeft u een interessante besparingsmaatregel genomen en wilt u precies weten wat dit oplevert? Of heeft u zonnepanelen en bent u nieuwsgierig hoe u de opgewekte energie het efficiëntst inzet op uw bedrijf? Doe dan mee! 

Lees meer...

Aftrekpercentage Energieinvesterings-regeling (EIA) wordt verlaagd

Afgelopen Prinsjesdag is bekend geworden dat het kabinet de EIA (net als de MIA en de VAMIL-regeling) voor nog een periode van vijf jaar wil voort zetten. Wel wordt voorgesteld het EIA-aftrekpercentage in 2019 te verlagen van 54,5% naar 45%.

Lees meer...

Boeren in Spengen maken kans op waterinnovatieprijs

In de polder Spengen zijn 7 boeren actief hun grondwaterpeil aan het sturen door middel van drukdrainage. Dit project genaamd ‘Boeren aan het roer’, maakt kans op de Waterinnovatieprijs. Daarnaast is er ook een Publieksprijs. Met uw stem kunt u mede bepalen of zij die winnen.

Lees meer...

Energie besparen loont bij ons en bij iedereen!

Het melkveebedrijf van Jan en Lisanne Oskam is één van de drie deelnemers aan het project Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij in Utrecht. ‘Wat hier kan op dit bedrijf, kan overal in de melkveehouderij en in alle bedrijfstakken’, zegt Jan Oskam.

Lees meer...

Subsidieregeling voor bodem en water verlengd

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht stelt 200.000 euro beschikbaar aan agrariërs in Utrecht/Zuid-Holland die een bijdrage leveren aan het verbeteren van de waterkwaliteit. De subsidieregeling waarmee dit geld beschikbaar wordt gesteld is verlengd. Het aanvraagformulier kan tot en met 31-12-2018 worden ingediend. Zie hiervoor op de website van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Lees meer...

Melkveebedrijven op weg naar optimaal energieverbruik

Het project Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij Utrecht heeft 28 september een open dag gehouden bij zorgboerderij De Veldmuis in Eemdijk. Greet Ruitenberg van Ruitenberg Advies en Sander Wijsman (Wijsman Advies) gaven presentaties over de resultaten die door de voorbeeldbedrijven gehaald zijn in het project en hoe je als melkveehouder op stalverlichting kunt besparen. Eigenaar Menno Veldhuizen lichtte toe hoe hij bezig is met energiebesparing op zijn melkveehouderij. 

Lees meer...

Kringlooptips voor melkveehouders

Zowel biologische als gangbare melkveehouders kunnen kringlopen op hun bedrijf sluiten. Aangetoond is dat kringloopboeren efficiënter met hun mineralen omgaan, waardoor er bijvoorbeeld minder krachtvoer en kunstmest nodig is. Zo besparen zij aanzienlijk op de kosten. Door kringlopen te sluiten, dragen melkveehouders ook bij aan klimaatdoelstellingen. In de Kringloopkalender staan per maand handige tips voor de melkveehouderij.

Lees meer...