Nieuws

Informatiebijeenkomsten subsidieregelingen provincie Utrecht

Vanaf  24 september stelt de provincie Utrecht 2 subsidieregelingen open voor agrariërs die willen investeren in modernisering en verduurzamen van de bedrijfsvoering. Er kan 40% subsidie worden verkregen op investeringen die bijdragen aan provinciale doelen. De subsidieregeling staat open tot en met maandag 19 november 2018. Wij organiseren twee informatiebijeenkomsten om u verder te informeren over de regelingen.

Lees meer...

Wat laten de meetresultaten zien? Energiebesparingsavond 26 september Benschop

Het project Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij (ENM) werkt aan maatregelen en voorbeelden om het energiegebruik op melkveebedrijven te verlagen. Op drie voorbeeldbedrijven wordt nauwkeurig gemeten hoeveel energie er gebruikt wordt en door welke apparatuur. Na meer dan een jaar meten, is het tijd om de eerste resultaten te presenteren. Dat doen we op een drietal energiebesparingsavonden, verspreid over de provincie. Met als afsluiting een open dag op het voorbeeldbedrijf van de familie Veldhuizen in Eemdijk.

Lees meer...

Kringlooptips voor melkveehouders

Zowel biologische als gangbare melkveehouders kunnen kringlopen op hun bedrijf sluiten. Aangetoond is dat kringloopboeren efficiënter met hun mineralen omgaan, waardoor er bijvoorbeeld minder krachtvoer en kunstmest nodig is. Zo besparen zij aanzienlijk op de kosten. Door kringlopen te sluiten, dragen melkveehouders ook bij aan klimaatdoelstellingen. In de Kringloopkalender staan per maand handige tips voor de melkveehouderij.

Lees meer...

Bedrijvenproef Sturen met grondwater in Spengen

In de polder Spengen zijn 7 boeren actief hun grondwaterpeil aan het sturen, onafhankelijk van het slootpeil middels drukdrainage.

Lees meer...

Energieneutrale Melkveehouderij: leren van ervaring

Het project Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij (ENM) werkt aan maatregelen en voorbeelden om het energiegebruik op melkveebedrijven te verlagen. Op drie voorbeeldbedrijven wordt nauwkeurig gemeten hoeveel energie er gebruikt wordt en door welke apparatuur. Leer van hun ervaringen en hoor waar zij tegenaan lopen. Er zijn bijeenkomsten op 26 en 28 september. U bent van harte welkom.

Lees meer...

Brede belangstelling voor demomiddag sorghum

Sorghum als gewas voor de (melk)veehouderij is in opkomst. Dat bleek tijdens de demodag afgelopen woensdag. Een gezelschap van ruim 70 boeren, loonwerkers, studenten van Aeres MBO Barneveld en andere belangstellenden werd welkom geheten door Hans Hubers van Gebiedscoöperatie O-gen. De machineloods van demo-boer Hendrik Jan van de Vliert in Woudenberg was voor deze gelegenheid omgebouwd tot sorghum kenniswerkplaats.

Lees meer...

Melkveehouderij Veldhuizen toont energiebesparingsmogelijkheden op open dag 28 september

Op vrijdag middag 28 september zijn melkveehouders, erfbetreders, omwonenden en andere geïnteresseerden van harte welkom op het voorbeeldbedrijf van familie Veldhuizen in Eemdijk. Het energieverbruik op melkveebedrijven verschilt enorm. Energie-efficiënte melkveebedrijven gebruiken tot wel 70% minder dan grootverbruikers. Daarom wordt op het Voorbeeldbedrijf Energieneutrale Melkveehouderij van Veldhuizen 3 jaar lang het energieverbruik gemonitord en besparingsmogelijkheden uitgeprobeerd. Bent u benieuwd wat dit in de praktijk oplevert? Kom dan van 13:30 tot 16:30 uur naar de open dag aan de Eemdijk 17 te Eemdijk.

Lees meer...

Stuwjes plaatsen om water vast te houden

De verwachting is dat we in de toekomst veel vaker met droogte te maken zullen krijgen. Het plaatsen van een stuwtje kan voor veel agrarische bedrijven een interessante investering zijn. Met een stuwtje wordt water in het voorjaar vastgehouden zodat het water gebruikt kan worden in droge periodes. De provincie Utrecht bereidt momenteel een subsidieregeling ‘fysieke investeringen’ voor. Deze regeling kan ook gebruikt worden om (collectief) een stuwtje aan te schaffen.

Lees meer...

12 september: demomiddag sorghum

Sorghum als 3e gewas voor de (melk)veehouderij is in opkomst. Dit jaar zijn sorghumproefvelden opgezet op drie locaties in Nederland: Aldeboarn (Friesland op veen), Wijnandsrade (Zuid-Limburg op löss) en Woudenberg (Utrecht op zand). Bent u benieuwd hoe de sorghum er deze zomer bij staat op het demonstratie-perceel in Woudenberg? Houd dan de middag van woensdag 12 september vrij. We organiseren een demomiddag waar u in 3 workshops alles hoort over deze proef en over andere praktische zaken en ervaringen rondom sorghumteelt.

Lees meer...

Aangepast koeienvoer kan bijdragen aan milieudoelstellingen

Hoe zorgt u voor gezonde koeien én werkt u ook nog aan reductie van ammoniakemissie, grondgebondenheid en het broeikasvraagstuk?

Lees meer...

Help het Utrechtse landschap te laten bloeien

Kleine landschapselementen bepalen grotendeels de eigenheid van het Utrechtse landschap: bloeiende slootkanten, statige lanen, kleine bosjes en houtwallen, meidoornbloemen en knotwilgen. Helpt u mee om ze te behouden? Het Platform Kleine Landschapselementen helpt, adviseert en geeft subsidie.

Lees meer...

Nieuwe boiler aanschaffen, wordt het gas of elektrisch?

Waar vroeger het merendeel van de boilers op melkveehouderijbedrijven elektrisch waren is de melkveehouderij met de uitrol van het aardgasnet deels overgeschakeld op  gasboilers. Op dit moment heeft ongeveer 45% van de bedrijven een gasboiler en ruim 55% van de bedrijven een elektrische boiler. De lage aardgasprijs was jarenlang een belangrijke overweging om over te stappen. Is aardgas nog steeds voordeliger dan elektriciteit?

Lees meer...

Hoe overleeft uw grasland de droogte?

De hoge temperaturen en extreme droogte van de afgelopen weken stellen veel boeren voor een probleem. Hoe houdt u uw grasland in goede conditie? U bent op 14 augustus van harte welkom voor een graslanddemo op het bedrijf van familie Van der Wind in Woudenberg. Daar kunt u de werking van boerenstuwtjes bekijken. Ook kunt u workshops volgen over waterbeheer, graslandvernieuwing en het gebruik van droogteresistente(re) gras- en kruidenmengsels.

Lees meer...

Dit najaar nieuwe ronde energiechallenge melkveehouderij

Het project ‘Efficiënt op weg…’ start in het najaar van 2018 een nieuwe ronde van de energiechallenge voor Utrechtse melkveehouders. Doel is voornamelijk om deelnemers bewust te maken van het energiegebruik op het bedrijf. Elke melkveehouder kan meedoen en er zijn mooie prijzen te winnen. Maar ook deelnemers die geen prijs winnen, worden er beter van. Energiebesparing is namelijk winst; voor de eigen portemonnee en voor het milieu.

Lees meer...

Proefveld sorghumteelt aangelegd

Op 24 mei 2018 zijn in Utrecht Oost proefvelden ingezaaid met 5 sorghum rassen en 1 maïsras. Sorghum is een milieuvriendelijk gewas dat goed bestand is tegen droogte en weinig bemesting vraagt.

Lees meer...

Voor niets gaat de zon op!

Op het voorbeeldbedrijf Energieneutrale Melkveehouderij van de familie Peek is een zonneboilersysteem aanwezig. Het elektriciteitsverbruik hiervan is in het project door aanpassingen met 40% verlaagd. Het energieverbruik voor het maken van warm water ligt nu net onder het niveau dat in een optimale situatie haalbaar wordt geacht. Onderstaand leest u welke maatregelen genomen zijn en hoe u kunt bepalen of een zonneboilersysteem interessant is voor uw bedrijf. Heeft u een zonneboilersysteem en wilt u weten of dit goed functioneert? Plaats net als Peek een tussenmeter en monitor uw verbruik.

Lees meer...

Subsidieregeling voor bodem en water

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht stelt 200.000 euro beschikbaar aan agrariërs in Utrecht/Zuid-Holland die een bijdrage leveren aan het verbeteren van de waterkwaliteit.

Lees meer...

Geslaagde fruitteelt-excursie naar Erichem

Woensdag 13 juni woonden bijna 30 fruittelers (waarvan het grootste deel uit Utrecht) de excursie naar het fruitteeltbedrijf van Johan de Ruiter in Erichem bij. Deze excursie was door gebiedscoöperatie O-gen en Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) georganiseerd. Het centrale onderwerp was het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door vergroting van biodiversiteit . Na een korte toelichting over zijn bedrijf en zijn bedrijfsfilosofie om aan de slag te gaan met de LBS-methode (lokken-behouden-sparen) nam Johan de aanwezigen mee naar het machinepark.

Lees meer...

Luchtlekken en ledverlichting

“Hoe kan ik energie besparen op mijn melkveebedrijf?” Deze vraag staat centraal binnen het project Energieneutrale Melkveehouderij. Als onderdeel van het project zijn op drie voorbeeldbedrijven tussenmeters geplaatst, om het energiegebruik van verschillende apparaten in kaart te brengen. Op 12 en 13 juni werden bijeenkomsten gehouden om melkveehouders uit de Venen en de Kromme Rijnstreek te informeren over de tussentijdse resultaten.

Lees meer...

Besparingsmaatregelen met een korte terugverdientijd

Op 5 juli 2017 zijn voor agrarische bedrijven de zogenaamde “erkende maatregelen voor energiebesparing” in het Activiteitenbesluit van kracht geworden. Alle erkende maatregelen hebben een terugverdientijd van minder dan 5 jaar en zijn dus economisch zeer interessant! Of ze nu verplicht zijn of niet, ze zijn sowieso de investering waard.

Lees meer...

Druk op het drukvat; bespaar energie op uw bronwatersysteem

Het drinkwatersysteem is een van de vijf grote energieverbruikers op een melkveehouderijbedrijf. Dit naast melken, koelen, reinigen en verlichten.

Lees meer...

Veel bruikbare tips in masterclass Joel Salatin

Vol verwachting bezochten Conny Graveland, Rozemarijn Karsemeijer en Peter Kooiman de masterclass van Joel Salatin in Kamerik. In april wonnen zij kaarten voor een bezoek aan de masterclass van deze innovatieve boer uit Virginia. Na twee boeiende dagen vol kennisuitwisseling gingen ze naar huis met bruikbare ideeën voor hun eigen bedrijf.

Lees meer...

Energiebesparingsavonden: Eerste resultaten voorbeeldbedrijven

Het project Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij (ENM) werkt aan maatregelen en voorbeelden om het energiegebruik op melkveebedrijven te verlagen. Op drie voorbeeldbedrijven wordt nauwkeurig gemeten hoeveel energie er gebruikt wordt en door welke apparatuur.

Lees meer...

Melkveehouderij en klimaatbeleid in beeld gebracht door Duurzame Zuivelketen

Oud-topschaatser en sportcommentator Erben Wennemars gaat in een 6-delige YouTubeserie op zoek naar het verhaal achter het Nederlandse klimaatbeleid en de rol die de melkveehouders daarbij kunnen spelen.

Lees meer...

Win 2 kaartjes voor theatervoorstelling Koning van het Grasland in Westbroek

Het is gelukt! ...de Provincie Utrecht heeft het mogelijk gemaakt dat de theatervoorstelling Koning van het Grasland ook naar de provincie Utrecht komt. De Gebiedscommissie Utrecht-West en Gebiedscoöperatie O-gen willen dit initiatief graag ondersteunen en geven daarom kaartjes weg voor de avondvoorstelling van 13 juli 2018, voor elk gebied één set van twee kaartjes.

Lees meer...

Collectieve zonne-energieprojecten op agrarische daken gerealiseerd

Verschillende postcoderoosprojecten zorgen voor duurzame stroom in de provincie Utrecht. Op een aantal locaties werken agrariërs en buurtbewoners samen aan collectieve opwekking van elektriciteit.

Lees meer...

Agrarische daken voorzien Haarzuilens van duurzame stroom

Afgelopen zaterdag 7 april was een zonnige dag voor Haarzuilens. Het was heerlijk weer én het postcoderoosproject Haarse Zon werd officieel geopend. Helga van Leur, de bekende meteorologe uit Vleuten en Lot van Hooijdonk, wethouder in Utrecht openden het project bij fruitbedrijf en plattelandswinkel De Haarse Gaard. Dit is één van de drie agrarische daken waarop een deel van de in totaal 768 zonnepanelen is gelegd. In de winkel is op een monitor precies te zien hoeveel energie tot nu toe is opgewekt.

Lees meer...

Aanleg stuwtjes in Utrecht-Oost

De afgelopen maanden zijn stuwtjes geplaatst bij Art Wolleswinkel in Renswoude en Jan van der Wind in Woudenberg. Beide bedrijven hebben in droge perioden last van droogteschade in het grasland en doen daarom mee aan het POP-3 project Flexibel Peilbeheer Utrecht-Oost. Op het land van Wim Thomassen in Overberg is het juist vaak te nat. Bij hem is daarom in oktober 2017 al peilgestuurde drainage aangelegd.

Lees meer...

Kavelruil Binnenveld succesvol afgerond

Het kavelruilproces in het Utrechtse deel van het Binnenveld is op 16 april feestelijk afgesloten met het passeren van de akte van toedeling.

Lees meer...

Kringloopkalender gratis bestellen

De kringloopkalender bevat maandelijks 4 praktische tips om de mineralenkringloop op uw melkveebedrijf te optimaliseren. De tips zijn verzameld door Utrechtse melkveehouders en gebiedspartners die de afgelopen jaren werkten aan kringloopprojecten in Utrecht. De opgedane kennis delen zij graag met u.

Lees meer...