Nieuws

Gedeputeerde Mirjam Maasdam onthult Kringloopkalender op bijeenkomst Kringloop en Bodem

Op dinsdag 13 februari onthulde gedeputeerde Mirjam Maasdam de eerste Kringloopkalender tijdens een drukbezochte bijeenkomst voor melkveehouders in Leusden.

Lees meer...

21 miljoen euro in nieuw provinciaal Energiefonds Utrecht

Vanaf januari 2018 is het Energiefonds Utrecht beschikbaar voor bedrijven en ondernemers in de hele provincie Utrecht. De omvang van het nieuwe fonds bedraagt ruim 21 miljoen euro. Het fonds kan worden gerealiseerd door een bijdrage van de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht. 

Lees meer...

Energie en geld besparen met nieuw meetprotocol voor melkvoorkoelers

Voor melkveehouders is de melkkoeling een grote energieverbruiker op hun bedrijf. Dit verbruik kunnen ze flink beperken door de melk voor te koelen. SMK ontwikkelde onlangs een nieuw meetprotocol voor voorkoelers. Leveranciers van voorkoelers kunnen met de meting aantonen dat veehouders die gebruikmaken van hun apparatuur de voorkoeling energiezuinig hebben georganiseerd.

Lees meer...

Schoon erf fiscaal aftrekbaar!

De Maatlat Schoon Erf is vanaf 1 januari 2018 van kracht. Boeren worden aangespoord investeringen te doen die emissies voorkomen uit mest, urine, compost, reinigingsmiddelen, gewasbescherming en veevoer. Emissie verminderen heeft zo twee voordelen. Het is goed voor een duurzame bedrijfsvoering en via een belastingvoordeel kunnen agrariërs een deel van de investeringen terugkrijgen.

Lees meer...

Nieuwe lijst Energie Investeringsaftrek 2018 gepubliceerd

De Energie Investeringsaftrek is een fiscale korting die ondernemers kunnen krijgen op investeringen in energiezuinige bedrijfsmiddelen. Als het bedrijfsmiddel op de Energielijst staat mag meer dan de helft (54,5%) van het investeringsbedrag op de fiscale winst in mindering worden gebracht. Welke investeringen hiervoor in aanmerking komen, staat op de jaarlijkse Energielijst. De nieuwe lijst voor 2018 is onlangs gepubliceerd.

Lees meer...

Bijeenkomst Kringloop en Bodem; welke kansen grijpt u aan?

Voor een rendabel melkveebedrijf is goed vakmanschap meer dan ooit cruciaal. Op 13 februari organiseren Collectief Utrecht Oost, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Waterschap Vallei en Veluwe en Gebiedscoöperatie O-gen daarom een informatieve avond over kringlooplandbouw en bodem. We delen kennis en ervaring die is opgedaan in verschillende kringloopprojecten. De avond wordt ingeleid door gedeputeerde Maasdam van de provincie Utrecht. Daarna kunnen de aanwezigen kiezen uit workshops waarin in de praktijk beproefde methodes aan de orde komen. Heemraden Schoonman en Beugelink sluiten de avond af. Melkveehouders uit Utrecht en de Gelderse Vallei zijn op 13 februari van harte welkom vanaf 19:30 uur op Hoeve Groot Zandbrink, Postweg 2 Leusden.
Meld u nu aan!

Lees meer...

Aanjager najaar 2017 is uit!

Er zijn meerdere nieuwe projecten van start gegaan in Utrecht over kringlooplandbouw, duurzaam bodembeheer en agrarisch waterbeheer. Lees alles over deze projecten in de nieuwe Aanjager.

Lees meer...

Geslaagd aanschuifdiner Kromme Rijn Boert en Teelt Bewust

"Wat de boer wel kent, maar nog nooit zo gegeten heeft", dat was het vertrekpunt voor het 1e aanschuifdiner dat op donderdag 9 werd georganiseerd door Kromme Rijn Boert en Teelt Bewust.

Lees meer...

Regeling Jonge Landbouwers opengesteld tot 15 januari 2018

De provincie Utrecht heeft de Regeling Jonge Landbouwers (JOLA) opengesteld tot en met 15 januari 2018. Er is een bedrag van € 450.000 beschikbaar. Deze regeling stimuleert jonge landbouwers (tot 41 jaar) om duurzaam te investeren in hun bedrijf.

Lees meer...

Nieuwe inzichten op bijeenkomst dieselbesparing

De juiste trekker-werktuigcombinatie, regelmatig onderhoud en natuurlijk ook gas inhouden… Deze en andere tips werden op 30 november besproken tijdens een bijeenkomst over dieselbesparing. De aanwezige agrariërs en loonwerkers luisterden kritisch en geïnteresseerd naar de sprekers. Vooral de praktijkverhalen leidde soms tot verrassende inzichten. Gebiedscoöperatie O-gen en Gebiedscommissie Utrecht-West organiseerden de bijeenkomst in het kader van het traject Energieneutrale Melkveehouderij.

Lees meer...

22 gecertificeerde deelnemers Kromme Rijn boert en teelt bewust!

Kromme Rijn Boert en Teelt Bewust is een bedrijfslabel voor maatschappelijke verantwoorde agrarische ondernemers in de Kromme Rijnstreek. Binnen Kromme Rijn Boert en Teelt Bewust zoeken inmiddels 22 boeren en fruittelers uit de Kromme Rijnstreek actief het contact met de burger op. Op deze manier willen zij de burger betrekken bij wat er op hun bedrijf gebeurt. 

Lees meer...

Bijeenkomst Dieselbesparing voor agrariërs en loonwerkers op 30 november

Maaien, mest uitrijden en voermengen… Diesel is een grote kostenpost op een melkveebedrijf. Met een aantal slimme tips kunt u aanzienlijk op uw dieselverbruik besparen. Dat is winst voor uw portemonnee en voor het milieu. Op 30 november organiseren Gebiedscoöperatie O-gen en Gebiedscommissie Utrecht-West een bijeenkomst over dieselbesparing. Teus Verhoeff van PPP-Agro Advies vertelt dan hoe u uw verbruik kunt verlagen. Melkveehouders Van Bruggen en Peek laten bovendien zien dat het in de praktijk ook echt kan. Agrariërs, loonwerkers en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom op 30 november om 20:00 uur op Boerderij Fortzicht, Voordorpsedijk 35 te Groenekan. Meer informatie en aanmelden.

Lees meer...

Postcoderoosbijeenkomst leidt tot zonnestroomproject in Werkhoven en Bunnik

Op 2 februari ontmoette initiatiefnemers Harry Kager en Johan Vernooij elkaar tijdens onze informatiebijeenkomst over de postcoderoosregeling. De postcoderegeling wordt ook wel Regeling Verlaagd Tarief genoemd. Coöperaties kunnen met deze regeling op een rendabele manier zonnepanelen plaatsen op een gezamenlijke locatie. Beide initiatiefnemers zagen daar wel iets in. Harry Kager wil groene energie opwekken, maar heeft zelf geen mogelijkheden. Melkveehouder Vernooij heeft een groot staldak en wil graag iets doen voor de buurt. Zo ontstond een mooi initiatief dat met hulp en begeleiding van Buurtstroom, de gemeente Bunnik en de Natuur en Milieufederatie Utrecht uitgroeide tot een zonnestroomproject.

Lees meer...

Rapportage over energieopslag op agrarisch bedrijf.

Energieopslag op een agrarisch bedrijf kan rendabel zijn, maar alleen als de opslag gecombineerd wordt met een geoptimaliseerd verbruik op het bedrijf. Ook is een koppeling tussen de opslag en de energiemarkt nodig. Sec elektriciteit opslaan is onvoldoende om een accu terug te verdienen. Deze conclusie kunt u lezen in de rapportage ‘Energieopslag in accu’s’.

Lees meer...

Wethouder Moolenburgh trapt open dag af op voorbeeldbedrijf Energieneutrale Melkveehouderij

Op donderdag 21 september opende wethouder Moolenburgh van gemeente De Ronde Venen de open middag op het melkveebedrijf van Robert en Willeke Peek. De familie Peek uit Wilnis is één van de bedrijven uit het project Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij. Samen met twee andere bedrijven werken zij in de komende drie jaar toe naar een energieneutrale bedrijfsvoering. Tijdens de open dag konden geïnteresseerden in de praktijk zien dat er veel mogelijk is op het gebied van energiebesparing en -opwekking.

Lees meer...

Excursie Flexibel Peilbeheer Utrecht-Oost 13 september

Vanuit het project "flexibel agrarisch peilbeheer Utrecht- Oost" vindt op 13 september van 10.00 - 15.30 uur een excursie plaats naar het bedrijf van Joan Beernink in Beltrum. Beernink heeft een melkveehouderij met 50 hectare grond en 120 koeien. Hij heeft de afgelopen jaren in het project Landbouw op Peil ervaring opgedaan met boerenstuwen en peilgestuurde drainage. U bent van harte uitgenodigd om mee te gaan op excursie om de maatregelen in het veld te bekijken en de resultaten te bespreken. 

Lees meer...

Heeft u de excursie energieopslag gemist?

In de uitzending van het RTL-Z programma “Doe Maar Duurzaam” leggen Rob van Leeuwen van Jules Energie en Jan Reinier de Jong uit hoe de energieopslag op het bedrijf van De Jong werkt.

Lees meer...

Open middag Voorbeeldbedrijf Energieneutrale Melkveehouderij 21 september.

Hoe werkt energiebesparing en -opwekking in de praktijk? Wat kost het en wat levert het een melkveehouder op? Op donderdag 21 september 13.30-16.00 uur bent u van harte welkom op het Voorbeeldbedrijf Energieneutrale Melkveehouderij van de familie Peek in Wilnis. Daar ziet en hoort u welke maatregelen zij op hun melkveebedrijf genomen hebben op het gebied van energiebesparing, dieselbesparing en het opwekken van duurzame energie. Laat u inspireren tijdens de rondleiding en energiemarkt of doe mee met de workshop dieselbesparing. Meer info en aanmeldformulier.

Lees meer...

Investeringssubsidie beschikbaar voor landbouwers

Vanaf 21 augustus a.s. kunnen landbouwers subsidie aanvragen voor bedrijfsinvesteringen.  De provincie Utrecht stelt dan de regeling ‘Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen’ open. De subsidie kan oplopen tot maximaal € 100.000.

Lees meer...

Instructiebijeenkomst aanvragen POP3 subsidies, 29 juni van 13:00 tot 15:00 uur

Binnenkort worden de POP3 maatregelen ‘Kennisoverdracht’ en ‘Samenwerken voor innovatie EIP’  opengesteld. Tot en met 11 augustus kunnen subsidieaanvragen worden ingediend via mijnRVO.

Lees meer...

Agrariërs onder de indruk van vernieuwende elektriciteitsopslag

Op 12 juni bezochten 21 agrariërs, adviseurs en beleidsmakers de energieopslag op het bedrijf van aardappelteler Jan Reinier de Jong in Odoorn. Na een uitgebreide uitleg over de techniek, slimme software en verdienmodellen, bekeken de bezoekers de zeecontainer vol lithiumion-batterijen. De excursie is onderdeel van het traject Energieneutrale Melkveehouderij en werd georganiseerd door Gebiedscoöperatie O-gen en Programmabureau Utrecht-West.

Lees meer...

Energiechallenge voor Utrechtse melkveehouders

Het project ‘Efficiënt op weg…’ start een energiechallenge voor Utrechtse melkveehouders. Doel is voornamelijk om deelnemers bewust te maken van het energiegebruik op het bedrijf. Elke melkveehouderij kan meedoen en er zijn mooie prijzen te winnen. Maar ook deelnemers die geen prijs winnen, worden er beter van. Ook energiebesparing is winst; voor de eigen portemonnee en voor het milieu.

Lees meer...

Gedeputeerde opent bedrijfsbezoek

Op woensdag 7 juni opende gedeputeerde Mirjam Maasdam het bedrijfsbezoek op het melkveebedrijf van Jan en Lisanne Oskam in Leusden. De familie Oskam is een van de  bedrijven uit het project Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij. Samen met twee andere bedrijven werken zij in de komende drie jaar toe naar een energieneutrale bedrijfsvoering. Tijdens het bedrijfsbezoek konden geïnteresseerden in de praktijk zien dat er heel veel mogelijk is op het gebied van energiebesparing en -opwekking.

Lees meer...

Voorbeeldbedrijven brengen dieselverbruik in kaart

De drie Voorbeeldbedrijven uit het traject Energieneurtrale Melkveehouderij in Utrecht hebben in 2016 hun dieselverbruik gemeten. Op basis daarvan wordt een plan per bedrijf opgesteld, met maatregelen die genomen kunnen worden om het verbruik te reduceren. De mogelijke besparingen op het dieselverbruik zijn binnen de melkveehouderij nog relatief onbekend. Voorbeeldbedrijf Oskam uit Leusden: ‘Dieselverbruik is voor mij een blinde vlek: ik denk er pas aan als ik moet tanken en ik heb geen idee wat ik kan doen om zuiniger te rijden met de trekkers en de shovel.’

Lees meer...

Informatiebijeenkomsten zonneprojecten hebben effect

Driekwart van de ondervraagde agrariërs geeft aan dat het bijwonen van een informatieavond over zonneprojecten hen geholpen heeft bij het nemen van een besluit over de aanschaf van zonnepanelen. Dit werd gemeten in een enquête die ruim een jaar na de informatieavond gehouden werd onder de deelnemers.

Lees meer...

Kennisbijeenkomst Postcoderoosregeling druk bezocht

In de goedgevulde zaal van boerderij Fortzicht in Groenekan vond op 2 februari de kennisbijeenkomst over de Postcoderegeling plaats. Aan de hand van twee praktijkvoorbeelden werden de 70 aanwezigen geïnformeerd over deze regeling die ook wel Regeling Verlaagd Tarief wordt genoemd.

Lees meer...

Geen duidelijkheid over de saldering van zonne-energie

Ondernemers krijgen later dit jaar pas duidelijkheid over voortzetting van de salderingsregeling voor stroom uit zonnepanelen vanaf 2020. Minister Henk Kamp (EZ) vindt dat er investeringszekerheid moet zijn, maar hij hakt nog geen knopen door. In een brief aan de Tweede Kamer geeft Kamp aan dat de groei van decentraal geproduceerde zonne-energie in de komende jaren 'verantwoord' door moet gaan.

Lees meer...

Resultaten tussenmeters voorbeeldbedrijven bekend

In het project Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij Utrecht laten drie ondernemers zien wat in de praktijk mogelijk is op het gebied van energiebesparing en duurzame opwekking van energie. In oktober zijn op de voorbeeldbedrijven de eerste vaste tussenmeters geplaatst om het energieverbruik op de bedrijven in kaart te brengen. Gedurende de looptijd van het project worden de tussenmeters en de hoofdmeter minimaal één keer per maand afgelezen. Hiermee wordt duidelijk waar het verbruik zit. Op basis van de eerste cijfers worden maatregelen genomen op weg naar energieneutrale bedrijfsvoering.

Lees meer...

Gedeputeerde Krol zet voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij in het zonnetje

Op 27 oktober bezochten ruim 70 melkveehouders uit Utrecht de Avond van de Utrechtse Melkveehouderij in Bunnik. Bert van Donselaar (voorzitter LTO Utrecht) opende de avond waarin het thema Energieneutrale Melkveehouderij centraal stond. Verschillende sprekers vertelden vanuit hun expertise over energieneutraal werken. Aan het einde van de avond werden de drie voorbeeldbedrijven energieneutrale melkveehouderij door de gedeputeerde in het zonnetje gezet.

Lees meer...