Nieuws

Online informatiesessie over verwaarding van grasmelk op 6 december

Wat is de invloed van kruidenrijk gras op de vetzuursamenstelling in de melk, hoe kun je hier als melkveehouder op sturen en hoe kun je deze economisch verwaarden? Dat is de centrale vraag op een online themabijeenkomst op 6 december. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Living Lab Fryslan. Je kunt je tot 3 december aanmelden, dus geef je gauw op!

Lees meer...

Gezocht: agrariërs die de waterkwaliteit verbeteren

De subsidieregeling voor waterkwaliteit en bodem is verlengd tot eind 2022. Dit gaat vooral om het gebied van het waterschap AGV. Buiten subsidie voor aanschaf van bijvoorbeeld een waterbak voor de koeien of een veegmachine voor het erf, is de regeling uitgebreid met twee extra maatregelen: bodem besparende banden en bovenwettelijke uitbreiding mestopslag.

Lees meer...

Subsidieregeling voor kleine landschapselementen wordt verlengd tot 2023

De subsidieregeling voor de aanleg of het herstel van kleine landschapselementen (KLE) is door de provincie Utrecht verlengd tot in elk geval 2023. Als agrariër kun je met deze subsidie op jouw grond bijvoorbeeld fruitbomen, knotwilgenrijen, elzensingels of poelen aanleggen. Agrariër Annelieke Overgoor uit Leusden is blij met de herstelde fruitbomen op haar erf.

Lees meer...

Volg LaMi op Facebook voor het laatste nieuws over duurzame landbouw

Agrariërs en erfeigenaren in de provincie Utrecht kunnen sinds kort het laatste nieuws over duurzame landbouw volgen op het LaMi Facebook account. Niet alleen de landbouwsector is in beweging, ook de nieuwsvoorziening. In een enquête gaven lezers aan de website en de nieuwsbrief te waarderen, maar ook gebruik te maken van social media zoals Whatsapp en Facebook. We hopen hiermee meer agrariërs en erfeigenaren te bereiken en te ondersteunen bij het realiseren van duurzame ambities in de landbouw.

Lees meer...

Praktische online workshop op 14 december voor ondernemers met notenbomen

Bomen en noten groeien zeker vanzelf, maar als je voor productie gaat, dan moet je gericht bemesten, water geven en goed voor de bodem zorgen. Ondernemers met notenbomen krijgen in een praktische online workshop op 14 december informatie over een bemestingsstrategie en hoe je dit in de praktijk uitvoert.

Lees meer...

Roelof Wijma nieuwe netwerkcoördinator Landbouw en Milieu Utrecht

Landbouw en Milieu (LaMi) Utrecht heeft een nieuwe netwercoördinator: Roelof Wijma. Hij stelt zich graag aan je voor. “Ik wil graag bijdragen aan een verdere duurzame ontwikkeling van de sector en het verbinden van agrariërs en organisaties door bruggen te slaan”, aldus Roelof.

Lees meer...

Jacobine en Jesse maken droom met hulp plattelandscoach waar: een eigen boeren bedrijf

Al jaren komen Jacobine Hardeman (30) en haar Zweedse vriend Jesse (34) uit liefde voor het boerenleven op het vleesvarkensbedrijf van haar oom Dirk Aart in Overberg. Samen hopen ze het agrarische bedrijf binnenkort over te nemen. De bedrijfsovername is een ingewikkeld traject waar plattelandscoach Dorine Zwaan bij helpt. "Ik wil benadrukken hoe waardevol het traject met Dorine voor ons is als beginnende agrariërs en als startende ondernemers. Een coach en sparringpartner is iets wat iedereen wel kan gebruiken", vindt Jacobine.

Lees meer...

Landelijke subsidie voor innovatie en modernisering van agrarisch bedrijf

Vanuit het Rijk worden in december twee regelingen opengesteld voor investeren en samenwerken aan groen-economisch herstel. Hiermee krijg je steun voor de aanschaf van moderne installaties, machines, opslag- en verwerkingsplaatsen en (digitale) voorzieningen. Zo kun je je bedrijf op het gebied van innovatie en modernisering versterken.

Lees meer...

Regionale voedselproductie levert veel voordeel op voor agrarisch ondernemer

Kersensap van Wim Oskam, appelsap van Nieuw Slagmaat, kwark van de Bonte Parels. Lokaal voedsel is lekker en goed voor consument en ondernemer. Een directere lijn van boer tot consument levert eerlijkere prijzen en minder transportkilometers op. Daarnaast zorgt het voor meer bewustwording over de herkomst van voedsel. Agrariërs kiezen er dan ook steeds vaker voor om hun producten op eigen erf of via een lokale winkel te verkopen. Vraag jij je af hoe je je product in de markt kunt zetten? De plattelandscoaches kunnen je hierbij helpen.

Lees meer...

Vrijgekomen erf wordt met hulp van plattelandscoach mini-boerderij camping

Voormalige varkens- en schapenhouder John de Jong uit De Hoef heeft zijn erf omgeschakeld naar recreatie. Op het terrein is nu een mini-boerderijcamping met hooiberghutten en luxe appartementen. Het aanvragen van een functieverandering van je erf is een ingewikkeld proces waarbij je wel wat hulp kunt gebruiken. Die hulp kreeg hij van een plattelandscoach.

Lees meer...

Subsidie per 1 november voor duurzaam bedrijfsplan en demonstratiebedrijven

Ben jij agrariër en wil je omschakelen naar een stikstofarmere, meer extensieve en meer duurzame agrarische bedrijfsvoering? Of heb je de omschakeling al gedaan en wil je collega’s informeren hierover? In beide gevallen kun je terecht bij de Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (Sabe). Sinds 1 november zijn er twee nieuwe onderdelen: bedrijfsplanvouchers en demonstratiebedrijven.

Lees meer...

Webinar 19 november over financiering omschakelen naar duurzame landbouw

Ben je veehouder of akkerbouwer en heb je concrete plannen voor omschakeling om je bedrijf integraal te verduurzamen? Deze duurzame plannen halen de uitvoering vaak niet vanwege onzeker rendement, waardoor gangbare financiële ondersteuning niet mogelijk blijkt. Tijdens een webinar op 19 november vertelt het Investeringsfonds Duurzame Landbouw over de omschakelplannen en toegang tot het fonds.

Lees meer...

Praat jij mee over de impact van klimaatverandering op de landbouw?

De klimaatverandering heeft gevolgen voor de landbouwsector. Maar welke gevolgen verwachten we precies? Waar zullen deze optreden? En hoe werken deze door in de huidige en toekomstige landbouw? Ben jij agrariër in Utrecht en wil je jouw praktijkervaring delen? Doe dan mee met een van de ronde tafelgesprekken in november.

Lees meer...

Podcast nieuwe verdienmodellen: hoe verdien je met lupine?

Hoe verdien je aan de teelt van een onbekend product? Agrariër André Jurrius begon met de teelt van lupine en ging samenwerken met een marketeer om het boontje op de kaart te zetten bij consumenten. Zo boren zij een nieuwe markt aan. In een podcast vertellen ze er meer over.

Lees meer...

Subsidie aanvragen voor economisch en duurzaam herstel van je bedrijf

Maak jouw landbouwbedrijf economisch sterker na de uitbraak van het coronavirus. Met een subsidie uit het Economisch Herstelfonds (EHF) kun je investeren in de toekomst van je bedrijf. Of je werkt samen met anderen aan een duurzaam verdienmodel voor de hele sector. Beide subsidies kun je eind 2021 aanvragen. Wil je meer weten? Volg dan de webinars op dinsdag 26 oktober.

Lees meer...

Utrechtse fruitteler onderzoekt effectiviteit biologische beschermingsmiddelen

Fruitteler Anco van Garderen uit Schalkwijk doet samen met een aantal partijen onderzoek naar de effectiviteit van biologische gewasbeschermingsmiddelen. "We zien de effectiviteit van chemische middelen niet altijd terug in de biologische. Dat betekent beter monitoren en wellicht vaker spuiten".  Zijn bedrijf is hiermee 'Forward Farm' in de fruitteelt.

Lees meer...

Melkveehouder bouwt niet-chemische vliegenval met subsidie

Melkveehouder Arjen Kool heeft een prototype gebouwd van een niet-chemische vliegenval. Een soort wasstraat om de koeien te helpen de vliegen van zich af te houden. Het project heeft subsidie ontvangen vanuit de POP3 regeling ‘Samenwerking voor innovaties’. 

Lees meer...

Melkveehouders gezocht in regio Foodvalley voor pilot mestverbetering

Ben je melkveehouder met een bedrijf in de Foodvalley regio? Dan is deelname aan de pilot Mestverbetering van Boer aan het Roer mogelijk iets voor jou! In de pilot worden toevoegmiddelen in mest getest met betrekking tot verbetering van fosfaat- en stikstofbenutting in de kringloop op bedrijfsniveau.

Lees meer...

Kruidenrijk grasland is voor extensieve en intensieve melkveehouders succesvol

Waarom zou je kruiden in het grasland willen en hoe zorg je ervoor dat ze succesvol zijn? Na anderhalf jaar ervaring met kruidenrijk grasland zijn er antwoorden op enkele veel gestelde vragen. Algemene conclusie is dat kruidenrijk grasland met goed afgestemd beheer voor zowel extensieve als intensieve melkveehouders goed inpasbaar is.

Lees meer...

Meld je aan voor excursie regeneratieve boerderij Schevichoven op 14 oktober

Wil je meer weten over regeneratieve landbouw en ben je benieuwd hoe je zo’n landbouwbedrijf kan runnen met een positief saldo?  Kom eens kijken bij boerderij Schevichoven in Leersum. Op 14 oktober organiseert de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) hier een excursie.

Lees meer...

Nieuwe ronde voor mogelijke subsidie zonnepanelen en windmolens op boerenerf

Wil jij als agrariër zonnepanelen op het dak of een windmolen plaatsen? Dan kun je mogelijk in aanmerking komen voor subsidie. Subsidieaanvragen kunnen van 5 oktober tot 11 november bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden ingediend. Volg eerst een stappenplan voordat je de investering doet, want de subsidie wordt niet automatisch toegekend.

Lees meer...

Tuinderij Steef & Eef gaat van start met hulp van plattelandscoach

Steef en Eef waren typische stadsmensen met een mooi huis en een goede baan. Toch besloten ze hun droom van het leven op een boerderij na te jagen. Inmiddels is Tuinderij Steef & Eef in Leersum van start gegaan en heeft plattelandscoach Franca van Nunen geholpen met een marketingplan om hun ecologisch verbouwde groenten en fruit nog meer aan de man te brengen. Maar ook asbestdak vervanging en energieopwekking met zonnepanelen is aan de orde gekomen.

Lees meer...

Gratis bedrijfsplan en advies voor verbetering bodem en biodiversiteit

Ben je agrarisch ondernemer in de provincie Utrecht? Wil je werken aan een gezondere bodem, meer wateropslag of meer doen voor biodiversiteit? Dan kan het lonen om je aan te melden voor het project ‘Duurzame Bedrijfsplannen Utrecht’. Er zijn inmiddels al 25 Utrechtse deelnemers geholpen door middel van een bedrijfsplan.

Lees meer...

Agrarische lezer: geef uw mening over de website LaMi!

Geef uw mening! Onze website LaMi.nl willen wij verbeteren: beter passend maken bij uw vragen en informatiebehoefte met betrekking tot het verduurzamen van uw bedrijf. Uw inbreng als gebruiker/lezer is daarbij voor ons belangrijk. Dus vul de enquete in!

Lees meer...

Fruittelers in Kromme Rijnstreek gebruiken mest uit de buurt

Zo’n twintig fruittelers in de Kromme Rijnstreek gebruiken sinds kort organische mest van veehouders in de buurt. Ze wilden minder kunstmest gebruiken, meer gebruik maken van dierlijke mest uit de streek, lokaal samen werken en de bodem verbeteren. In een video leggen ze uit hoe het werkt.

Lees meer...

Leer meer over korte ketens en verdienmodellen

Hoe richt je een verdienmodel in voor het agrarisch bedrijf van de toekomst? Welke kansen liggen er in nieuwe concepten en korte ketens? Op deze en andere vragen wordt antwoord gegeven tijdens een nieuwe serie masterclasses voor agrariërs in de Foodvalley. Wil je meer weten? Meld je aan voor een online informatiesessie op 7 september.

Lees meer...

Boerderij de Bonte Parels in Westbroek opent eigen kwarkbar op 4 september

Meer consumenten naar het boerenerf, het verhaal over het boerenleven vertellen en verzuiveling van hun koeienmelk. Dat waren de drie wensen van Rutger en Christianne Hennipman van het biologische melkveebedrijf de Bonte Parels in Westbroek. Met hulp van plattelandscoach Franca van Nunen is hun wens uitgekomen. Zaterdag 4 september openen ze de KoeWARKbar.

Lees meer...

Bodemdaling remmen met infiltratiedrains in agrarische percelen Groot Wilinis-Vinkeveen

Dit najaar start het project Veenweide Infiltratiesysteem om de bodemdaling in Groot Wilnis-Vinkeveen te remmen. Bij 75 agrariërs worden op vrijwillige basis infiltratiedrains aangelegd. Met infiltratiebuizen wordt de grondwaterstand midden in de graslandpercelen in droge perioden verhoogd, waardoor de veenoxidatie, en daarmee de bodemdaling, in die percelen wordt beperkt.

Lees meer...

Aanvullende financiering aanvragen voor omschakelen naar stikstofarme en duurzame bedrijfsvoering

Sinds 13 juli kunnen agrariërs aanvullende financiering aanvragen voor de omschakeling naar een stikstofarme, meer extensieve en duurzame bedrijfsvoering. Nu nog sneuvelen deze plannen vaak vanwege het onzekere rendement op korte en lange termijn. Met een financiële ondersteuning via het Nationaal Groenfonds kunnen deze onzekerheden weggenomen worden.

Lees meer...

Beter telen door koppelen van data aan boerenwijsheid?

Melkveehouders in de Foodvalley gaan aan de slag met een app die helpt om precisielandbouw toe te passen op hun percelen. De app maakt gebruik van satellietdata die bijvoorbeeld aangeven op welke plekken op het perceel je een mindere of juist betere opbrengst hebt. Door deze data te koppelen aan je eigen inzicht kun je wellicht beter telen.

Lees meer...

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy