Nieuws

Collectieve zonne-energieprojecten op agrarische daken gerealiseerd

Verschillende postcoderoosprojecten zorgen voor duurzame stroom in de provincie Utrecht. Op een aantal locaties werken agrariërs en buurtbewoners samen aan collectieve opwekking van elektriciteit.

Lees meer...

Agrarische daken voorzien Haarzuilens van duurzame stroom

Afgelopen zaterdag 7 april was een zonnige dag voor Haarzuilens. Het was heerlijk weer én het postcoderoosproject Haarse Zon werd officieel geopend. Helga van Leur, de bekende meteorologe uit Vleuten en Lot van Hooijdonk, wethouder in Utrecht openden het project bij fruitbedrijf en plattelandswinkel De Haarse Gaard. Dit is één van de drie agrarische daken waarop een deel van de in totaal 768 zonnepanelen is gelegd. In de winkel is op een monitor precies te zien hoeveel energie tot nu toe is opgewekt.

Lees meer...

Aanleg stuwtjes in Utrecht-Oost

De afgelopen maanden zijn stuwtjes geplaatst bij Art Wolleswinkel in Renswoude en Jan van der Wind in Woudenberg. Beide bedrijven hebben in droge perioden last van droogteschade in het grasland en doen daarom mee aan het POP-3 project Flexibel Peilbeheer Utrecht-Oost. Op het land van Wim Thomassen in Overberg is het juist vaak te nat. Bij hem is daarom in oktober 2017 al peilgestuurde drainage aangelegd.

Lees meer...

Kavelruil Binnenveld succesvol afgerond

Het kavelruilproces in het Utrechtse deel van het Binnenveld is op 16 april feestelijk afgesloten met het passeren van de akte van toedeling.

Lees meer...

Kringloopkalender gratis bestellen

De kringloopkalender bevat maandelijks 4 praktische tips om de mineralenkringloop op uw melkveebedrijf te optimaliseren. De tips zijn verzameld door Utrechtse melkveehouders en gebiedspartners die de afgelopen jaren werkten aan kringloopprojecten in Utrecht. De opgedane kennis delen zij graag met u.

Lees meer...

Zonne-energie installatie gerealiseerd bij veehouderij te Werkhoven.

Als eerste in een reeks van 15 projecten is een zonne-energie installatie gerealiseerd bij Hoogenraad veehouderij te Werkhoven. 

Lees meer...

Twee Kringlooplandbouw-projecten in ontwikkeling

Binnenkort gaan 2 nieuwe kringloopprojecten van start. Deze borduren voort op de succesvolle Kringloopprojecten die eerder in Utrecht-Oost plaatsvonden.

Lees meer...

Laat uw gras meten! Bewust en Beter Beweiden

Bent u al klaar voor het beweidingsseizoen 2018? Wilt u dit seizoen uw beweiding scherper gaan sturen en leren van elkaar. Doe dan mee met Bewust en Beter Beweiden.

Lees meer...

Winnaars masterclass Joel Salatin bekend

Op maandag 25 maart heeft gedeputeerde Mirjam Maasdam (landbouw) twee winnaars getrokken voor de tweedaagse masterclass van Joel Salatin. Rozemarijn Karsemeijer uit Nieuwer ter Aa en Conny Graveland uit Oudewater zijn de gelukkige winnaars. Van harte gefelicitieerd!

Lees meer...

30% besparen op stalverlichting!

Op het voorbeeldbedrijf Energieneutrale Melkveehouderij van de familie Oskam is een flinke energiebesparing gerealiseerd door het verplaatsen en anders schakelen van de verlichting. 

Lees meer...

Kennisuitwisselingsdag water- en bodembeheer in de veenweiden 8 maart

Bent u ook benieuwd naar de werkwijze en effecten van Sturen met Water, drukdrains en onderwaterdrainage? Of naar de kansen van natte teelten, of klei op veen? En wilt u weten wat u daarmee kunt in de praktijk? Kom dan naar de kennisuitwisselingsdag op 8 maart in Woerden en praat en denk mee aan de hand van inspirerende praktijkverhalen! Meer informatie en aanmelden...

Lees meer...

Besparingsplan AMS-compressor heeft effect!

Op het voorbeeldbedrijf Energieneutrale Melkveehouderij van de familie Oskam is in 3 eenvoudige stappen een flinke besparing gerealiseerd. De compressor van het automatisch melksysteem van Jan en Lisanne werkt een stuk zuiniger. De belangrijkste tip: Onderschat het extra energieverbruik door een luchtlek niet! Lees meer...

Lees meer...

Boeren aan de slag met bodemmeters

In aanwezigheid van Mirjam Maasdam, gedeputeerde Landelijk Gebied, is het startsein gegeven voor een proef met meters voor de bodemtemperatuur en bodemvocht bij achttien agrariërs. Melkveehouder Jan Graveland heeft als eerste agrariër in Utrecht-West de meter voor bodemtemperatuur op zijn bedrijf in gebruik.

Lees meer...

Masterclass Joel Salatin in Kamerik op 20 en 21 april

Bent u op zoek naar een andere manier van landbouw, die de bodem herstelt, kringlopen versterkt, koolstof vastlegt, de natuur inschakelt en netto rendement oplevert? Laat u inspireren door Joel Salatin; de meest innovatieve boer ter wereld volgens TIME Magazine.

Lees meer...

Gedeputeerde Mirjam Maasdam onthult Kringloopkalender op bijeenkomst Kringloop en Bodem

Op dinsdag 13 februari onthulde gedeputeerde Mirjam Maasdam de eerste Kringloopkalender tijdens een drukbezochte bijeenkomst voor melkveehouders in Leusden.

Lees meer...

21 miljoen euro in nieuw provinciaal Energiefonds Utrecht

Vanaf januari 2018 is het Energiefonds Utrecht beschikbaar voor bedrijven en ondernemers in de hele provincie Utrecht. De omvang van het nieuwe fonds bedraagt ruim 21 miljoen euro. Het fonds kan worden gerealiseerd door een bijdrage van de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht. 

Lees meer...

Energie en geld besparen met nieuw meetprotocol voor melkvoorkoelers

Voor melkveehouders is de melkkoeling een grote energieverbruiker op hun bedrijf. Dit verbruik kunnen ze flink beperken door de melk voor te koelen. SMK ontwikkelde onlangs een nieuw meetprotocol voor voorkoelers. Leveranciers van voorkoelers kunnen met de meting aantonen dat veehouders die gebruikmaken van hun apparatuur de voorkoeling energiezuinig hebben georganiseerd.

Lees meer...

Schoon erf fiscaal aftrekbaar!

De Maatlat Schoon Erf is vanaf 1 januari 2018 van kracht. Boeren worden aangespoord investeringen te doen die emissies voorkomen uit mest, urine, compost, reinigingsmiddelen, gewasbescherming en veevoer. Emissie verminderen heeft zo twee voordelen. Het is goed voor een duurzame bedrijfsvoering en via een belastingvoordeel kunnen agrariërs een deel van de investeringen terugkrijgen.

Lees meer...

Nieuwe lijst Energie Investeringsaftrek 2018 gepubliceerd

De Energie Investeringsaftrek is een fiscale korting die ondernemers kunnen krijgen op investeringen in energiezuinige bedrijfsmiddelen. Als het bedrijfsmiddel op de Energielijst staat mag meer dan de helft (54,5%) van het investeringsbedrag op de fiscale winst in mindering worden gebracht. Welke investeringen hiervoor in aanmerking komen, staat op de jaarlijkse Energielijst. De nieuwe lijst voor 2018 is onlangs gepubliceerd.

Lees meer...

Aanjager najaar 2017 is uit!

Er zijn meerdere nieuwe projecten van start gegaan in Utrecht over kringlooplandbouw, duurzaam bodembeheer en agrarisch waterbeheer. Lees alles over deze projecten in de nieuwe Aanjager.

Lees meer...

Geslaagd aanschuifdiner Kromme Rijn Boert en Teelt Bewust

"Wat de boer wel kent, maar nog nooit zo gegeten heeft", dat was het vertrekpunt voor het 1e aanschuifdiner dat op donderdag 9 werd georganiseerd door Kromme Rijn Boert en Teelt Bewust.

Lees meer...

Regeling Jonge Landbouwers opengesteld tot 15 januari 2018

De provincie Utrecht heeft de Regeling Jonge Landbouwers (JOLA) opengesteld tot en met 15 januari 2018. Er is een bedrag van € 450.000 beschikbaar. Deze regeling stimuleert jonge landbouwers (tot 41 jaar) om duurzaam te investeren in hun bedrijf.

Lees meer...

Nieuwe inzichten op bijeenkomst dieselbesparing

De juiste trekker-werktuigcombinatie, regelmatig onderhoud en natuurlijk ook gas inhouden… Deze en andere tips werden op 30 november besproken tijdens een bijeenkomst over dieselbesparing. De aanwezige agrariërs en loonwerkers luisterden kritisch en geïnteresseerd naar de sprekers. Vooral de praktijkverhalen leidde soms tot verrassende inzichten. Gebiedscoöperatie O-gen en Gebiedscommissie Utrecht-West organiseerden de bijeenkomst in het kader van het traject Energieneutrale Melkveehouderij.

Lees meer...

22 gecertificeerde deelnemers Kromme Rijn boert en teelt bewust!

Kromme Rijn Boert en Teelt Bewust is een bedrijfslabel voor maatschappelijke verantwoorde agrarische ondernemers in de Kromme Rijnstreek. Binnen Kromme Rijn Boert en Teelt Bewust zoeken inmiddels 22 boeren en fruittelers uit de Kromme Rijnstreek actief het contact met de burger op. Op deze manier willen zij de burger betrekken bij wat er op hun bedrijf gebeurt. 

Lees meer...

Veehouders gezocht voor project om zelf effect erfafspoeling te meten!

We zoeken naar veehouders in het werkgebied van waterschap Vallei en Veluwe (in het gebied Gelderse Vallei en Eemland) en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (in het gebied Kromme Rijngebied, Langbroekerwetering en Eiland van Schalkwijk), die inzicht willen krijgen in het effect van de erfafspoeling van hun eigen bedrijf op de oppervlaktewaterkwaliteit in nabije sloten.

Lees meer...

Bijeenkomst Dieselbesparing voor agrariërs en loonwerkers op 30 november

Maaien, mest uitrijden en voermengen… Diesel is een grote kostenpost op een melkveebedrijf. Met een aantal slimme tips kunt u aanzienlijk op uw dieselverbruik besparen. Dat is winst voor uw portemonnee en voor het milieu. Op 30 november organiseren Gebiedscoöperatie O-gen en Gebiedscommissie Utrecht-West een bijeenkomst over dieselbesparing. Teus Verhoeff van PPP-Agro Advies vertelt dan hoe u uw verbruik kunt verlagen. Melkveehouders Van Bruggen en Peek laten bovendien zien dat het in de praktijk ook echt kan. Agrariërs, loonwerkers en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom op 30 november om 20:00 uur op Boerderij Fortzicht, Voordorpsedijk 35 te Groenekan. Meer informatie en aanmelden.

Lees meer...

Postcoderoosbijeenkomst leidt tot zonnestroomproject in Werkhoven en Bunnik

Op 2 februari ontmoette initiatiefnemers Harry Kager en Johan Vernooij elkaar tijdens onze informatiebijeenkomst over de postcoderoosregeling. De postcoderegeling wordt ook wel Regeling Verlaagd Tarief genoemd. Coöperaties kunnen met deze regeling op een rendabele manier zonnepanelen plaatsen op een gezamenlijke locatie. Beide initiatiefnemers zagen daar wel iets in. Harry Kager wil groene energie opwekken, maar heeft zelf geen mogelijkheden. Melkveehouder Vernooij heeft een groot staldak en wil graag iets doen voor de buurt. Zo ontstond een mooi initiatief dat met hulp en begeleiding van Buurtstroom, de gemeente Bunnik en de Natuur en Milieufederatie Utrecht uitgroeide tot een zonnestroomproject.

Lees meer...

Rapportage over energieopslag op agrarisch bedrijf.

Energieopslag op een agrarisch bedrijf kan rendabel zijn, maar alleen als de opslag gecombineerd wordt met een geoptimaliseerd verbruik op het bedrijf. Ook is een koppeling tussen de opslag en de energiemarkt nodig. Sec elektriciteit opslaan is onvoldoende om een accu terug te verdienen. Deze conclusie kunt u lezen in de rapportage ‘Energieopslag in accu’s’.

Lees meer...

Wethouder Moolenburgh trapt open dag af op voorbeeldbedrijf Energieneutrale Melkveehouderij

Op donderdag 21 september opende wethouder Moolenburgh van gemeente De Ronde Venen de open middag op het melkveebedrijf van Robert en Willeke Peek. De familie Peek uit Wilnis is één van de bedrijven uit het project Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij. Samen met twee andere bedrijven werken zij in de komende drie jaar toe naar een energieneutrale bedrijfsvoering. Tijdens de open dag konden geïnteresseerden in de praktijk zien dat er veel mogelijk is op het gebied van energiebesparing en -opwekking.

Lees meer...

Excursie Flexibel Peilbeheer Utrecht-Oost 13 september

Vanuit het project "flexibel agrarisch peilbeheer Utrecht- Oost" vindt op 13 september van 10.00 - 15.30 uur een excursie plaats naar het bedrijf van Joan Beernink in Beltrum. Beernink heeft een melkveehouderij met 50 hectare grond en 120 koeien. Hij heeft de afgelopen jaren in het project Landbouw op Peil ervaring opgedaan met boerenstuwen en peilgestuurde drainage. U bent van harte uitgenodigd om mee te gaan op excursie om de maatregelen in het veld te bekijken en de resultaten te bespreken. 

Lees meer...