Nieuws

Boerenbedrijven in Zegveld gaan aan de slag met natuurvriendelijke oevers

Twaalf boerenbedrijven die gelegen zijn aan de Slimmenwetering in Zegveld gaan aan de slag om 2500 m aan natuurvriendelijke oevers aan te leggen. Collectief Rijn Vecht en Venen heeft hiervoor subsidie aangevraagd bij POP3, waarvan de helft wordt gefinancierd door de EU uit het Europese voor Fonds voor Plattelandsontwikkeling en de andere helft door de Provincie Utrecht. 

Lees meer...

Agrariërs kunnen subsidie aanvragen voor verbetering waterkwaliteit of remmen bodemdaling

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelt de subsidieregeling Regionaal Partnerschap voor water en bodem weer open per 2 februari 2021. Agrariërs die de waterkwaliteit verbeteren of de bodemdaling remmen, kunnen vanaf die datum een aanvraag indienen bij het waterschap. De regeling is bedoeld om boeren handvatten te bieden, om samen met het waterschap, te werken aan duurzaam agrarisch waterbeheer. Agrariërs kunnen tot 1 juni 2021 aanvragen indienen.

Lees meer...

Veehouders en fruittelers in Kromme Rijnstreek zorgen voor regionale kringloop

Het gebruik van organisch materiaal in de fruitteelt is de afgelopen decennia te veel verwaarloosd. Als dierlijke mest wordt ingezet in de fruitteelt, gaat het vaak om mest van verder af gelegen en onduidelijke oorsprong en samenstelling. Door één-op-één samenwerking tussen veehouders en fruittelers in de Kromme Rijnstreek kunnen veel knelpunten worden weggenomen. Transportafstanden kunnen laag blijven en regionale kringlopen worden gesloten.

Lees meer...

Boeren kunnen per 1 februari weer met korting kruiden aanschaffen dankzij crowdfunding

Om meer kruidenrijk grasland te stimuleren, sloegen Urgenda, LTO en Pure Graze de handen ineen en startten een crowdfundingsactie voor 1001 hectare kruidenrijk grasland. Gangbare melkveehouders kunnen een ‘Saladebuffet’ voor maximaal 3 hectare met 50% korting aanschaffen en krijgen daar uitgebreide begeleiding bij. Na een tijdelijke stop gaat de actie vanaf 1 februari weer verder.

Lees meer...

Mobiele theedrogerij zorgt voor lokale voedselproductie in westelijk veenweide gebied

Matthijs Westerwoudt en Daan van Diepen van Wilder Land hebben een mobiele drogerij gemaakt om samen met mensen uit het westelijk veenweide gebied bij boeren theekruiden te kunnen oogsten én er (streek)thee van te maken. Deze kruiden worden geoogst en worden ter plekke verwerkt tot kruidenthee doormiddel van een mobiele oogst- en verwerkingfaciliteit.

Lees meer...

Meer organische stof zorgt voor een gezondere bodem

De bodem is een belangrijke en dure productiefactor, ook voor een veehouder. Melkveehouder Gerben van Bennekom uit Renswoude en loonwerker Albert Schimmel uit Woudenberg werken samen aan het verbeteren van het organisch stofgehalte in de bodem.

Lees meer...

Webinars 3 en 10 februari over Klimaat en Verdienmodellen

Vanuit het project 'Doorontwikkeling Kringlooplandbouw Utrecht-Oost' vinden deze maand nog twee webinars plaats die dieper ingaan op een aantal aspecten van kringlooplandbouw in de melkveehouderij. Op 3 februari gaat het over Klimaat en op 10 februari is het onderwerp Verdienmodellen. Een webinar over Stikstof vond plaats op 27 januari en is inmiddels terug te kijken.

Lees meer...

Zeven boeren doen onderzoek naar verbetering van landbouwgrond met het maaisel Bokashi

Kan maaisel van natuurgrond landbouwgrond verbeteren? De coöperatie Binnenveldse Hooilanden onderzoekt dit in de pilot ‘Beter bodembeheer met Bokashi’ binnen Boer aan het Roer. Het doel: uitzoeken of het verwerken van natuurmaaisel tot Bokashi leidt tot bodemverbetering met een positief effect op het verdienmodel. Vrijdag 18 november is het materiaal voor het eerst uitgereden in het Binnenveld.

Lees meer...

Boeren onderzoeken slim doorzaaien van kruidenrijk grasland met speciale doorzaaimachine

Kruidenrijk grasland door zaaien zonder hiervoor de bodem intensief te moeten bewerken. Kan dat? Een aantal boeren onderzoekt dit. Daarvoor zetten ze een speciale doorzaaimachine in.

Lees meer...

Goed biestmanagement vermindert gedwongen afvoer

Het immuunsysteem van een kalf werkt tijdens de eerste levensweken onvoldoende waardoor het kalf gevoelig is voor infecties. In biest zitten de anti-stoffen die nodig zijn om immuniteit op te bouwen en biest is daarmee van invloed op het vervangen van melkkoeien. Meer biest en van een goede kwaliteit betekent meer weerstand.

Lees meer...

Blog Saskia Joha: ‘HET verdienmodel bestaat niet’

Saskia Joha, projectleider duurzame verdienmodellen van het trajectplan Duurzame landbouw met Natuur, schrijft de komende maanden een blog over de mogelijkheden van nieuwe en aanvullende verdienmodellen. In haar eerste blog ‘HET verdienmodel bestaat niet’ vertelt ze dat er niet één blauwdruk is die je op alle bedrijven in Utrecht kunt plakken. 

Lees meer...

Doe mee met online Masterclass ‘Stikstof in de landbouw’

Agrarisch ondernemers die meer willen weten over de achtergronden van de stikstofproblematiek en wat dit betekent voor hun bedrijf kunnen gratis de online Masterclass 'Stikstof in de landbouw' volgen. De masterclass is bedoeld voor ondernemers uit alle sectoren (melkvee, intensief en landbouw). Het gaat om een eerste verkenning van het dilemma en inzicht in de uitdagingen die voor ons liggen. 

Lees meer...

Je eigen plannen realiseren met Masterclass Korte Keten

Een eigen landwinkel starten, je melkveebedrijf uitbreiden met een voedselbos, een slagerswinkel koppelen aan een bedrijf met dubbeldoelkoeien. Dit zijn voorbeelden die aan de orde komen bij de Masterclass Produceren in de Korte Keten die op 6 oktober is gestart. Jan Willem van der Schans: “We gaan hier plannen maken en dan gewoon aan de slag. Onderweg kan je je plan bijstellen.”

Lees meer...

Webinar 6 januari: ‘Blijven boeren in het veenweidegebied’

Hoe ga je als boer om met bodemdaling, de uitstoot van broeikasgassen en andere uitdagingen in het veenweidegebied? Hoe kunnen we blijven boeren in het veenweidegebied? Daarover organiseert het trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur in samenwerking met hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) het webinar: ‘Blijven boeren in het veenweidegebied’ op woensdagavond 6 januari van 19.30 tot 21.00 uur. 

Lees meer...

Webinar over Veenweide van 9 december verplaatst naar 6 januari 2021

Het laatste deel van de webinar-reeks ‘Laat de natuur het werk doen' over veenweide van woensdag 9 december gaat niet door en wordt verplaatst naar woensdag 6 januari 2021 van 19.30 tot 21.00 uur. 

Lees meer...

Doe mee met webinar over resultaten kringlooplandbouw Utrecht-Oost

Het project ‘POP3 Doorontwikkeling Kringlooplandbouw Utrecht-Oost’ staat na een looptijd van drie jaar op het punt afgerond te worden. Binnen het project is samen met 10 melkveehouders verspreid over Utrecht-Oost gekeken welke inzet er nodig is om in de toekomst aan alle sector doelstellingen te voldoen en specifiek hoe kringlopen verder gesloten kunnen worden. Tijd om de geleerde lessen en conclusies met jullie te delen.

Lees meer...

Stand van zaken subsidieregeling POP3 in 2021

Het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) loopt eind dit jaar af. De opvolger - het GLB/NSP - is nog niet gereed op 1 januari 2021. Onder meer door de onderhandelingen over de EU-begroting en de Brexit is dit nieuwe programma uitgesteld tot 2023. In de tussenliggende tijd wordt het huidige POP3 feitelijk verlengd.

Lees meer...

Spuiwater zorgt voor versnellen van bladval en vertering

Vanuit het project ‘Innovatief hergebruik spuiwater in de fruitsector’ is dit najaar voor de derde jaar op rij spuiwater toegepast om bladval en bladvertering te stimuleren. Afgelopen jaar gaf spuiwater zowel een versnelling van de bladval als de vertering. Op 13 november werd de laatste meting gedaan bij Conference. Bij de onbehandelde Conference was 62% van het blad gevallen. Bij de bomen die met spuiwater waren behandeld was al 96% van het blad eraf.

Lees meer...

Cichorei is een waardevolle aanvulling in kruidenrijk grasland

Melkveehouder Evert Overeem uit Eemnes gebruikt kruidenrijk grasland als aanvulling op het rantsoen van zijn koeien. De kruidenmix bevat onder andere cichorei. Deze plant bevat twee keer zoveel selenium als gras en twee keer zoveel zink en goede gehaltes aan koper, calcium en magnesium.

Lees meer...

Agrarisch ondernemers kunnen tegoedbon voor advies aanvragen

Agrariërs kunnen vanaf 30 november een voucher aanvragen. Dit is een tegoedbon om onafhankelijk advies in te kopen bij een erkende bedrijfsadviseur. Je kan advies vragen over onderwerpen zoals stikstofemissie, gezonde bodem, natuurinclusieve landbouw, precisielandbouw, persoonlijke ontwikkeling of bedrijfsopvolging. De voucher is een landelijke subsidie.

Lees meer...

Volg de cursus Biologische Fruitteelt online

Op 2 december start de cursus Biologische Fruitteelt van Delphy. Iedereen die geïnteresseerd is in de biologische fruitteelt kan deze winter de bijeenkomsten online volgen. Als het weer mogelijk is, worden er in het seizoen twee excursiedagen georganiseerd naar bedrijven.

Lees meer...

Subsidie beschikbaar voor duurzaamheidsinvesteringen jonge Utrechtse boeren

De provincie Utrecht stelt geld beschikbaar aan jonge Utrechtse agrarische ondernemers om hun bedrijf te verduurzamen. In totaal komt er vier ton subsidie beschikbaar voor investeringen in onder meer klimaatbestendigheid en biodiversiteit van de agrarische bedrijven. Met de subsidie geeft de provincie agrarische ondernemers de mogelijkheid hun bedrijf op een toekomstbestendige manier in te richten, met bijvoorbeeld zonnepanelen op dak, voorzieningen voor weidegang en duurzame opslag en melkkoeling.

Lees meer...

Bijeenkomsten voor melkveehouders over energiemanagement

Beter energiemanagement leidt tot geldbesparing. Door slimmer met energie om te gaan wordt niet alleen je portemonnee maar ook het klimaat ontlast. LTO Noord wil alle melkveehouders in Nederland helpen met energiemanagement en energiebesparing. Hoe meer ervaring wij hiermee hebben, hoe beter wij melkveehouders hierover kunnen informeren. Hierbij vragen we je hulp en samenwerking, ongeacht of je lid bent van LTO Noord.

Lees meer...

Maak volledig gesubsidieerd gebruik van een onafhankelijke plattelandscoach

De landbouwsector is altijd in beweging en staat ook nu voor verschillende uitdagingen. De provincie Utrecht vindt het daarom essentieel om agrarische ondernemers en erfeigenaren juist nu op onafhankelijke wijze bij te staan en te faciliteren.

Lees meer...

Doe mee met verkiezing ‘Beste bodemaanpak Utrecht-Oost’

Er is veel te doen over duurzaam bodembeheer in de landbouw. Meningen over goed bodembeheer lopen uiteen. Elke bodem is verschillend en ontstaanswijze en ligging in het
landschap spelen een grote rol. Maar uiteindelijk maakt de boer zijn bodem! Daarom vindt binnen het project ‘Kringlooplandbouw Utrecht-Oost’ een verkiezing plaats van de beste bodemaanpak. Er zijn twee twee categorieën: grasland en bouwland.
 

Lees meer...

Meer lokaal voedsel door zuivelbroedplaats Abcoude

De familie Hak boert al sinds 1898 op de boerderij Anna’s Hoeve in het Utrechtse dorp Abcoude. Het melkveebedrijf maakt op het eigen erf onder meer boerenyoghurt en kaas. Die producten worden direct verkocht in hun Streekwinkel of gaan naar winkels in de buurt. Op dit moment staan Henno en Femke Hak aan het roer van het familiebedrijf. Ze willen voor hun producten een zo kort mogelijk route van boer naar consument.

Lees meer...

Online bijeenkomst 11 november over voedselbossen en agroforestry

Bomen combineren met landbouw. Hoewel dat al een eeuwenoude praktijk is, zijn 'agroforestry', 'voedselbossen' of 'boslandbouw' termen die de laatste jaren steeds vaker gebruikt worden en waarvan de mogelijkheden actief onderzocht worden. Hierover vindt op 11 november een online bijeenkomst plaats.

Lees meer...

Kruiden doorzaaien in bestaand grasland

Loonwerker Albert Schimmel en melkveehouder Gerben van Bennekom hebben kruiden en klaver doorgezaaid in bestaand grasland. Doorzaaien van kruiden is lastig omdat ze bij de opkomst concurreren met het aanwezige gras. Het gras groeit sneller en neemt het licht weg bij de kruiden. Meestal kiest men dan ook voor opnieuw inzaaien van grasland hoewel dat minder goed is voor de bodem.

Lees meer...

Webinar biologische aanpak fruitmot 10 november 2020

Vanuit het project Duurzaam Fruittelen in Utrecht (DUIT) wordt dinsdag 10 november een webinar georganiseerd over de aanpak van fruitmot. In 2020 zien we meer aantasting door fruitmot op de bedrijven, vooral in peer. Het is daarom extra belangrijk om na te denken over de bestrijdingsstrategie in 2021. Er zijn er veel mogelijkheden voor de biologische aanpak. Wil je weten hoe je op je eigen bedrijf fruitmot biologisch kunt aanpakken? Meld je aan voor de webinar op 10 november.

Lees meer...

Video-demonstratie over melken met veel gras

Binnen het project 'Kringlooplandbouw Utrecht-Oost van A naar Beter' is gestart met een serie video-demonstraties. Deel 1 gaat over het voeren van vers gras op melkveebedrijf Overvest in Doorn. Overvest realiseert een zeer laag krachtvoerverbruik en een optimale eiwitbenutting door het meten van ureum en dit tijdig bij te sturen.

Lees meer...

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy