Toegankelijkheid

LaMi wil dat iedereen alle informatie en diensten op onze website goed kan lezen en gebruiken. Daarom werken we continu aan het verbeteren van de toegankelijkheid van deze website. Wij werken er daarmee aan dat onze website voldoet aan de Europese norm EN 301 549. Deze norm verwijst naar de technische standaard WCAG2.1 van W3C, die gaat over het toegankelijk maken van content op websites en in webapplicaties voor mensen met een functiebeperking.

Hoe wij aan digitale toegankelijkheid werken 

Bij de realisatie van deze website is in het programma van eisen opgenomen dat deze moet voldoen aan de richtlijnen van WCAG 2.1-AA. Hier is tijdens de bouw ook rekening mee gehouden en is op die richtlijnen gecontroleerd en bevindingen zijn voorafgaand aan lancering opgelost. Een onafhankelijke hertoets naar het voldoen aan de WCAG 2.1-AA richtlijnen is inmiddels ook uitgevoerd. Het rapport is beschikbaar ter inzage. 

Maatregelen om de toegankelijkheid te vergroten 

Om digitaal toegankelijk te zijn werken we aan: 

  • Begrijpelijke taal;
  • Voor aanvraagprocessen vervangen van kantoorbestandsformaten met toegankelijke webformulieren; 
  • Het terugdringen van pdf’s en het bieden van toegankelijke alternatieven;
  • Controle op toegankelijkheid door een onafhankelijke partij. 

Pdf-bestanden 

De toegankelijkheidsrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf-bestanden. De provincie Utrecht kan niet garanderen dat alle pdf’s op de website aan de toegankelijkheidsrichtlijnen voldoen.  We passen de oude pdf’s in eerste instantie niet aan. Wel maken we pdf’s op verzoek toegankelijk. Neem hiervoor contact met ons op via: lami@provincie-utrecht.nl 

Word-bestanden 

Ook aan Word-bestanden stellen de toegankelijkheidsrichtlijnen hoge eisen. De Word-bestanden op de website van de provincie Utrecht zijn niet toegankelijk. We brengen de mogelijkheden in kaart om het aantal Word-bestanden zoveel mogelijk te beperken. Kom je een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze documenten? Laat het ons weten via: lami@provincie-utrecht.nl

Problemen 

Loop je tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heb je een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via ons contactformulier. 

Wat kun je van ons verwachten? 

  • Binnen 5 werkdagen krijg je een ontvangstbevestiging. 
  • We informeren je over de voortgang en de uitkomst. 
  • Binnen 3 weken is jouw verzoek afgehandeld. 

Handhavingsprocedure 

Ben je niet tevreden met de manier waarop jouw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kun je contact opnemen met de Nationale Ombudsman. 

 

Status toegankelijkheidslabel van Lami.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.