Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is bedoeld om op een eenvoudige en heldere manier uit te leggen welke persoonsgegevens de website LaMi.nl over  jou verzamelt en hoe we deze verwerken. 

 

LaMi is een initiatief van de provincie Utrecht. Het werken aan een duurzame land- en tuinbouw met financieel gezonde bedrijven staat centraal. Dit doen we door partijen samen te brengen, te helpen bij het opzetten van projecten en de uitwisseling van kennis te stimuleren.

Voor wie is deze verklaring bedoeld? 

Bezoekers van deze website. 

Wat zijn persoonsgegevens? 

Met persoonsgegevens bedoelen we alle informatie die ons iets vertelt over jou of die we aan jou kunnen koppelen. Dit kan informatie zijn die direct over jou gaat of naar jou te herleiden is. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om je naam, geboortedatum of mailadres. 

Wat is een verwerking? 

Met verwerken bedoelen we alle handelingen die we met jouw persoonsgegevens kunnen doen zoals het verzamelen, bewaren, vastleggen, aanpassen, bekendmaken, doorgeven of verwijderen. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Afhankelijk van de soort verwerking kunnen wij de volgende categorieën persoonsgegevens verwerken: 

  • Contactgegevens (NAW-gegevens, e-mail, telefoon); 
  • Correspondentie (aanvragen, toestemming, klachten).

Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens? 

LaMi.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de toezending van onze digitale nieuwsbrief of papieren magazine de Aanjager, het aanmelden voor een Plattelandscoach (via het Agroloket) of bijeenkomsten.  

Hoe komen wij aan jouw persoonsgegevens? 

Je verstrekt jouw persoonsgegevens zelf via deze website.  

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens? 

Wij delen jouw persoonsgegevens niet met derden. 

Bij de uitvoering van ons werk kunnen wij gebruik maken van diensten van derden. Dit kan zijn door externe krachten die wij inhuren om ons te ondersteunen bij het uitvoeren van onze taken, door externe partijen waaraan wij onze taken (deels) hebben uitbesteed of in samenwerkingsverbanden waarbinnen wij taken in samenwerking met andere partijen uitvoeren. Als wij dit doen, dan maken wij met deze derden goede afspraken over de verwerking van persoonsgegevens, in een verwerkersovereenkomst. Wij zorgen er dus voor dat jouw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die deze gegevens nodig hebben voor de toezending van onze digitale nieuwsbrief of papieren magazine de Aanjager, het aanmelden voor een Plattelandscoach of bijeenkomsten. 

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens met betrekking tot het abonneren op de digitale nieuwsbrief of de Aanjager worden verwijderd als je je uitschrijft. Persoonsgegevens met betrekking tot het aanmelden voor een bijeenkomst worden na afloop van de bijeenkomst verwijderd. Voor de persoonsgegevens van de aanmelding Plattelandcoaches geldt de privacyverklaring van het Agroloket.

Verwerken wij jouw gegevens ook in landen buiten de Europese Unie? 

Wij geven jouw gegevens niet door aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij adequate beveiligings- en privacy-maatregelen zijn getroffen.  

Doen wij ook aan profilering? 

Met profilering wordt de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens bedoeld, waarmee bijvoorbeeld gedrag wordt geëvalueerd en geprobeerd te voorspellen. De provincie Utrecht maakt geen gebruik van profilering. 

Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens? 

LaMi valt onder de systemen van de provincie Utrecht, die gebruikt maakt van systemen en standaarden om je persoonsgegevens te beschermen. Deze systemen en standaarden passen zij regelmatig aan om te voldoen aan nieuwe regelgeving en ontwikkelingen in de markt. 

Naast technische beveiligingsmaatregelen zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles op computersystemen, hebben medewerkers een geheimhoudingsplicht en wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn. Bij het bepalen van de maatregelen kijkt de provincie Utrecht naar de huidige stand van de techniek en wordt de beveiliging daarop aangepast. 

Cookies 

Wij gebruiken cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Met cookies worden daarnaast je surfgedrag en voorkeuren bijgehouden. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening aan jou verbeteren. 

Meer informatie over het gebruik van cookies vind je in onze cookiepolicy.

Wie is de Functionaris gegevensbescherming?

LaMi.nl valt onder toezicht van de provincie Utrecht die een Functionaris voor gegevensbescherming (FG) heeft aangesteld. De FG houdt toezicht op de naleving van de toepasselijke privacy wet- en regelgeving binnen de organisatie. Je kunt bij de FG terecht voor al je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens via FG@provincie-utrecht.nl externe link 

Jouw rechten 

Je hebt een aantal rechten ten opzichte van ons omdat wij jouw persoonsgegevens verwerken. 

  • Recht op inzage van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
  • Recht op informatie over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken;
  • Recht op correctie of aanvulling van jouw persoonsgegevens;
  • Het recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen;
  • Het recht om minder persoonsgegevens te laten verwerken;
  • Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
  • Je hebt het recht ons te verzoeken jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm aan je over te dragen;
  • Je kunt bezwaar maken tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming. 

Voor het uitoefenen van deze rechten kun je bij LaMi.nl een verzoek indienen. Lami.nl behandelt jouw verzoek binnen 4 weken. Hoe specifieker je bent bij de aanvraag des te beter kunnen wij jouw vraag behandelen.

Je kunt jouw verzoek indienen via het mailadreslami@provincie-utrecht.nl. Wij moeten daarbij wel kunnen nagaan of de juiste persoon het verzoek doet. Je kunt namelijk alleen rechten uitoefenen met betrekking tot jouw eigen persoonsgegevens. Het is daarom mogelijk dat wij je verzoeken je te legitimeren. 

Klacht indienen 

Heb je een klacht met betrekking to de bescherming van jouw privacy? Dan kun je dit melden bij: FG@provincie-utrecht.nl . Indien je niet tevreden bent over de afhandeling van je klacht, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.