Landbouw en milieu in Utrecht

Nieuws

Cursus duurzaam bodembeheer voor verpachters en eigenaren

Een duurzame landbouw begint met een gezonde en vruchtbare bodem.  Daarom kan duurzaam gezond en veilig voedsel worden geproduceerd. Een gezonde  landbouwbodem is bovendien de randvoorwaarde voor het bergen en leveren van voldoende water, het vastleggen van organische stof, een gezond bodemleven, de beschikbaarheid van voedingsstoffen én voor flora en fauna. Op landbouwpercelen helpt een hoger organische stofgehalte van de bodem om beter vocht vast te houden. UPG organiseert een cursus duurzaam bodembeheer voor verpachters en eigenaren.

Lees meer...

Nieuwe ideeën voor oude stallen en schuren

Een toenemend aantal boeren stopt met hun agrarische activiteiten. Wat gebeurt er vervolgens met de stallen en de schuren  op het boerenerf? Tijdens de bijeenkomst “Van VAB naar FABulous” op 28 maart a.s. kan inspiratie worden opgedaan.  Zowel mensen met vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) die hier een FABuleuze nieuwe bestemming voor zoeken, als mensen die juist een geweldig een idee hebben en hiervoor een locatie zoeken, zijn welkom op deze avond. Ook mensen die kennis hebben van hoe je dat aanpakt, die willen investeren of die gewoon mee willen denken met de ideeën van anderen, zijn van harte welkom.

Lees meer...