Landbouw en milieu in Utrecht

Nieuws

Boerenbedrijven in Zegveld gaan aan de slag met natuurvriendelijke oevers

Twaalf boerenbedrijven die gelegen zijn aan de Slimmenwetering in Zegveld gaan aan de slag om 2500 m aan natuurvriendelijke oevers aan te leggen. Collectief Rijn Vecht en Venen heeft hiervoor subsidie aangevraagd bij POP3, waarvan de helft wordt gefinancierd door de EU uit het Europese voor Fonds voor Plattelandsontwikkeling en de andere helft door de Provincie Utrecht. 

Lees meer...

Agrariërs kunnen subsidie aanvragen voor verbetering waterkwaliteit of remmen bodemdaling

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelt de subsidieregeling Regionaal Partnerschap voor water en bodem weer open per 2 februari 2021. Agrariërs die de waterkwaliteit verbeteren of de bodemdaling remmen, kunnen vanaf die datum een aanvraag indienen bij het waterschap. De regeling is bedoeld om boeren handvatten te bieden, om samen met het waterschap, te werken aan duurzaam agrarisch waterbeheer. Agrariërs kunnen tot 1 juni 2021 aanvragen indienen.

Lees meer...

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy