Landbouw en milieu in Utrecht

Nieuws

De nieuwe Aanjager is uit!

Deze week is bij boeren door de hele provincie de nieuwe Aanjager op de mat gevallen: een editie van 8 pagina's met daarin bijzondere aandacht voor projecten en pilots die uitgevoerd zijn in het kader van Programma Aanpak Veenweiden. Dat is een programma dat ideeën en innovatieve experimenten aanjaagt die bijdragen aan het afremmen van bodemdaling en het realiseren van een duurzaam watersysteem. 

Lees meer...

Bedrijfsbezoeken Onderzoek Veehouderij & Klimaat

Op 12 december 2019 worden er verschillende bedrijfsbezoeken georganiseerd door Onderzoek Veehouderij & Klimaat. Tijdens de bedrijfsbezoeken maakt u niet alleen kennis met de bedrijven die u bezoekt, er wordt ook meer verteld over het doel van het Onderzoek Veehouderij & Klimaat en u krijgt achtergrondinformatie over het broeikasgas methaan.

Lees meer...