Landbouw en milieu in Utrecht

Nieuws

Peilgestuurde drainage dankzij POP3-subsidie

Pluimveehouder Wim Thomassen in Overberg diende bij de aanleg van peilgestuurde drainage op een akkerbouwperceel van 5 hectare met succes een aanvraag in voor een POP3-subsidie bij de provincie Utrecht. Met peilgestuurde drainage zit Thomassen voor de waterhuishouding zelf aan de knoppen.

Lees meer...

Veehouders gezocht voor project ‘Voorkomen is beter dan genezen’

Wilt u meer melkomzet enereren binnen de fosfaatruimte van uw bedrijf door minder jongvee te houden of het jongvee uit te besteden? Dan bent u vast ook tot de conclusie gekomen dat renderend zijn met minder jongvee op het bedrijf om een andere aanpak vraagt. Bijvoorbeeld (nog) meer aandacht besteden aan het voorkomen van gedwongen afvoer van koeien en de oorzaak hiervan.

Lees meer...