Natuurinclusieve landbouw

Natuur als partner van de boer

Een sterkere verbinding tussen landbouw en natuur én een sterker toekomstperspectief. Dat kun je met natuurinclusieve landbouw bereiken. De harde grenzen tussen natuur en landbouw vervagen. Agrarisch landschap kan de aanwezige natuur versterken en andersom. Landschapsgrond met bloemrijke bermen en dijken, hagen, kleine bosjes, poelen en stroken draagt bij aan de soortenrijkdom die onmisbaar is voor een succesvolle landbouw. En in sommige gevallen kun je jouw inzet voor de natuur koppelen aan een verdienmodel.

 

 

 

Plattelandscoaches

Hulp nodig om de juiste keuzes te maken?

Wil je weten waar kansen liggen voor een duurzame en rendabele bedrijfsvoering? Welke regelingen er zijn en welke maatregelen je kunt nemen? Een Plattelandscoach is een onafhankelijke gesprekspartner die met je mee kan denken.

Profielfoto Maryse Versteeg Nieuwenhuizen
Profielfoto Hendrik Jan Hoogendoorn
Profielfoto Lizanne Roeleven
Profielfoto Wim Coenraadts