Kleine windmolen heeft de wind mee: grote belangstelling bij agrariërs

Kleine windmolen heeft de wind mee: grote belangstelling bij agrariërs

Op 4 juni 2019 is vanuit het project ‘Efficiënt op weg’ een excursie georganiseerd voor melkveehouders en ander geïnteresseerde agrariërs over het opwekken van energie door een kleine windmolen in combinatie met zonne-energie en of opslag.

De excursie was een vervolg op een tweetal drukbezochte informatieavonden eerder dit jaar over de (on)mogelijkheden van kleine windmolens.  De deelnemers bezochten een aantal locaties waaronder een melkveehouderij in Streefkerke, waar een tweetal EAZ-windmolens staan, en een productiebedrijf van kleine windmolens, BESTWATT. De deelnemers kregen uitleg over de energieproductie van windmolens in combinatie met zon-PV, diverse types kleine windmolens en uitleg over energieopslag.

Belangrijkste uitkomsten

De belangrijkste uitkomsten bij  investering  in een kleine windmolen (ashoogte tot 20 meter):

  • Hoeveel wind waait er in uw streek? Ten eerste de regio: er zijn kaarten waarop staat hoeveel wind er waait in Nederland. De meeste wind waait langs de kunst. Hoe verder landinwaarts, hoe minder wind. Ten tweede het landschap: hoe opener het landschap in de wijde omgeving, hoe meer wind. Denk aan bestaande gebouwen, dijken, hoge bomen etc. In ieder geval het zuidwesten moet volledig vrij zijn om de windstreek met de meeste wind op te vangen.
  • De optimale mix van eigen verbruik / leveren aan het net is een zoektocht van iedere investeerder. Sterk in opkomst is de mix van wind en zon. Als vuistregel geldt 2/3 wind-, 1/3 zon- opwekking is ideaal. Reden: hoe meer u zelf kunt gebruiken, hoe hoger het rendement.
  • Wat levert leveren aan het net op? In de praktijk verschilt de opbrengst per kiloWatt van 4-6 cent.
  • Inzicht in uw eigen stroomverbruik. Heeft u grote pieken en dalen? Voor een melkveehouder: melkt u 2 x daags, dan heeft  2 grote pieken als de zon niet schijnt. Melkrobots hebben een veel gelijkmatiger verbruik. Staan er nog investeringen op stapel die stroom vreten? Dan gaat uw verbruik omhoog. Of gaat u energie besparen of een tak afstoten, waardoor het verbruik zal dalen?
  • Kan het net uw investering aan? Ondernemers die stroom willen leveren, moeten eerst met de netbeheerder  aan de slag: waar staat het stroomverdeelpunt? Wat is uw aansluiting op het net?
  • Staat het bestemmingsplan een kleine windmolen toe, of wordt er gewerkt aan een wijziging van het bestemmingsplan?
  • Verdiep u in de subsidiemogelijkheden van kleine windmolens: SDE, JOLA, EIA  en POP3 (zie hieronder).
  • Kosten baten wind:zon: 1 kilowattpiek wind is ongeveer twee keer zo duur als stroom opgewekt door de zon. Echter: windenergie wordt  veel gelijkmatiger opgewekt, de aansluiting op het net hoeft niet zo zwaar te zijn en uw percentage zelfvoorzieningsgraad is hoger, zeker als u er een klein aantal zonnepanelen bij legt. Dit is van belang als het salderen stopt en levering van stroom niet altijd mogelijk is (kabel zit vol).

Subsidie op kleine windmolens

De kleine windmolen staat op de lijst Fysieke investeringen POP3 in de provincie Utrecht. Subsidie 40 %. Indienen voor  26 augustus 2019. U moet minimaal 3 offertes  meesturen ( prijsopgave van Internet voldoet ook).  Meer informatie op www.provincie-utrecht.nl/pop3. Daarnaast is er SDE-subsidiemogelijk voor kleinverbruik. 15 jaar lang krijgt u een premie op uw stroomopwekking.  SDE gaat twee keer per jaar open: in maart en oktober. Informeer ook naar Groenfinanciering bij uw bank. Korting tot 0,5 % rente is mogelijk. Als laatste: de Jonge Landbouwersregeling van RVO voor ondernemers jonger dan 41 jaar.

Artikel geschreven door: Erik van Wijk van Van Wijk Bedrijfsadvies en Georgina Brouwer

Gepubliceerd op

« Terug naar het nieuwsoverzicht