Cursus bodembiologie voor agrarisch ondernemers en loonwerkers

Cursus bodembiologie voor agrarisch ondernemers en loonwerkers

Vanuit de Regiodeal Foodvalley biedt waterschap Vallei en Veluwe bodemcursussen aan voor agrarisch ondernemers en loonwerkers. De bodemcursussen zijn een basis voor verdere kennisontwikkeling vanuit pilots op het gebied van onder andere vanggewassen en het nuttig toepassen van maaisel.

De focus van de cursus ligt op hoe ondernemers bodembeheer en het verbeteren van de bodemkwaliteit kunnen benaderen vanuit hun bedrijfsvoering. Goed bodembeheer hangt nauw samen met maatschappelijke thema’s als waterkwaliteit, droogte en klimaatadaptatie en ’programma’s als DAW en ZON.

Gezonde bodem

Om toekomstbestendig te kunnen boeren is een gezonde bodem de basis. Vanuit de cursus wordt dan ook toegewerkt naar inzicht en overzicht ten aanzien van bodembeheer op het eigen bedrijf en welke keuzes een ondernemer kan maken om bodembeheer en bodembiologie te verbeteren. Een praktijkgerichte invulling staat centraal. Teelt, historisch landgebruik en toegepaste maatregelen op een bedrijf komen aan de orde. In samenspraak met de deelnemers worden praktijkgerichte onderdelen ingebouwd, bijvoorbeeld het graven van profielkuilen, het toepassen van de Bodem Conditie Score en het lezen en interpreteren van bodemanalyse resultaten van het eigen bedrijf. In de  basiscursus wordt gebruik gemaakt van de brochures ‘Bodemsignalen onder grasland’ en ‘Handboek bodemsignalen’. In een verdiepingsslag wordt aangesloten op ervaringen en resultaten van lopende projecten.

Aanmelden

U kunt zich voor de cursus aanmelden door een mail te sturen aan bodemenwater@vallei-veluwe.nl

Meer informatie over de Regiodeal Foodvalley vindt u op www.boeraanhetroer.nl.

Gepubliceerd op

« Terug naar het nieuwsoverzicht

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy