Cursus duurzaam bodembeheer voor verpachters en eigenaren

Cursus duurzaam bodembeheer voor verpachters en eigenaren

Een duurzame landbouw begint met een gezonde en vruchtbare bodem.  Daarom kan duurzaam gezond en veilig voedsel worden geproduceerd. Een gezonde  landbouwbodem is bovendien de randvoorwaarde voor het bergen en leveren van voldoende water, het vastleggen van organische stof, een gezond bodemleven, de beschikbaarheid van voedingsstoffen én voor flora en fauna. Op landbouwpercelen helpt een hoger organische stofgehalte van de bodem om beter vocht vast te houden. UPG organiseert een cursus duurzaam bodembeheer voor verpachters en eigenaren.

De cursus Duurzaam bodembeheer bestaat uit 2 dagdelen theorie, 1 dagdeel ‘best practices’ (inclusief de pachtrelatie) en 1 dagdeel excursie. Die zijn gepland op de volgende data:

  • dinsdag 2 april – Abcoude
  • donderdag 25 april – Scherpenzeel
  • woensdag 8 mei – Linschoten
  • week van 20-24 mei (excursie, nntb)

Cursus voor pachters

In het najaar van 2019 wordt de mogelijkheid geboden aan pachters om deel te nemen aan deze cursus, (nog meer) toegespitst op de agrarische bedrijfsvoering).

Inhoud cursus voor verpachters en eigenaren

Het theoretisch deel van de cursus (de eerste twee dagdelen) biedt uitleg over het leven in een gezonde bodem, ontstaan van ziekten en plagen, structuurbederf, bodemmoeheid, grondbewerking, klimaatbestendigheid van gewassen en boomsoorten, bemesting en  bemonstering. Het derde dagdeel wordt aandacht besteed aan de vraag “wil je als verpachter sturen op bodemvruchtbaarheid - en zo ja, hoe?”. De cursus sluit af met een excursie naar een agrarisch bedrijf dat duurzaam bodembeheer als basis voor de bedrijfsvoering inzet.

Inschrijven

De kosten bedragen € 150 voor UPG-leden en € 200 voor niet-leden. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen aan upg@grondbezit.nl. Er is plaats voor 20 deelnemers.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de cursus? Bekijk dan de folder van het UPG: Toekomstbestendig particulier grondbeheer

Gepubliceerd op

« Terug naar het nieuwsoverzicht