Doe jij mee met pilots bodem- en waterkwaliteit?

Doe jij mee met pilots bodem- en waterkwaliteit?

Ben jij veehouder in de regio Foodvalley en wil je meedoen met pilots over mestverbetering, vanggewas na maïs en precisielandbouw? Meld je aan via Boer aan het Roer. Er worden nog zes deelnemende veehouders gezocht met een gescheiden mestkelder, vier veehouders met maispercelen en 15 percelen van veehouders met grasland.

Met de pilot ‘Bodemverbetering via Mestverbetering’ willen ondernemers betere mest voor een beter bedrijfsresultaat ontwikkelen. De pilot start dit jaar. De pilot ‘Gezamenlijk Realiseren Impact van Precisielandbouw’ wil met al beschikbare data veehouders helpen de kennis over het eigen land te verrijken. Dit gebeurt onder meer met behulp van de Field scout app waarmee deelnemers gegevens over hun eigen land kunnen inzien. In de pilot ‘Vanggewas na maïs’ worden geschikte vanggewassen en teelttechnieken voor zandgrond onderzocht in nauwe samenwerking met loonwerkers.

Digitale sessie kruidenrijk grasland en Bokashi terugkijken

Tijdens een digitale sessie eind maart zijn alle pilots binnen het thema Bodem- en waterkwaliteit van Boer aan het Roer gedeeld met boeren en betrokken partners en innovators. De pilots 'Slim doorzaaien Kruidenrijk Grasland' en 'Beter Bodembeheer met Bokashi' zijn al gestart en werden toegelicht door enthousiaste deelnemers. Bekijk de digitale sessie terug:

Lees meer over de pilots van Boer aan het Roer.

Gepubliceerd op

« Terug naar het nieuwsoverzicht

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy