Geslaagde fruitteelt-excursie naar Erichem

Geslaagde fruitteelt-excursie naar Erichem

Woensdag 13 juni woonden bijna 30 fruittelers (waarvan het grootste deel uit Utrecht) de excursie naar het fruitteeltbedrijf van Johan de Ruiter in Erichem bij. Deze excursie was door gebiedscoöperatie O-gen en Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) georganiseerd. Het centrale onderwerp was het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door vergroting van biodiversiteit . Na een korte toelichting over zijn bedrijf en zijn bedrijfsfilosofie om aan de slag te gaan met de LBS-methode (lokken-behouden-sparen) nam Johan de aanwezigen mee naar het machinepark.

Lokken Behouden Sparen
De LBS-methode wordt toegepast als een totaalconcept voor de bestrijding van de perenbladvlo. De methode bestaat uit het Lokken van nuttige roofinsecten door het inzaaien van een speciaal samengesteld bloemenmengsel (1 strook per 4 rijen), het Behouden van deze nuttige roofinsecten d.m.v. het aanbieden van schuilplaatsen (Predasect House) en het Sparen van nuttige roofinsecten d.m.v. selectieve middelenkeuze.

Speciaal machinepark ontwikkeld
Voor deze methode heeft Johan de Ruiter een aantal werktuigen ontwikkeld/gebouwd. Een combinatie freesmachine + zaaimachine én een specifieke maaimachine, die de bloemenstrook kan laten staan en het gras naast de bloemenstrook wel maait.

Bloemstroken
Op de tweede locatie van het bedrijf konden de bezoekers bloemenstroken zien die al een aantal jaren staan. Arie van Horssen (Alliance B.V.) informeerde de aanwezigen door middel van filmpjes en foto’s over de LBS-methode.

Ook met LBS aan de slag?
De excursie werd afgesloten met een aantal korte presentaties over (mogelijke) financiële ondersteuningsmogelijkheden van investeringen zoals bijv. maaimachines, Predasect houses, en maatregelen die een positief effect hebben op de kwaliteit van het oppervlaktewater. De aanwezigen konden aangeven of ze geïnteresseerd waren om investeringen te gaan doen. Teruggekeken kan worden op een leerzame excursie, die zeker een vervolg zal krijgen.

Gepubliceerd op

« Terug naar het nieuwsoverzicht

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy