Informatiebijeenkomsten subsidieregelingen provincie Utrecht

Informatiebijeenkomsten subsidieregelingen provincie Utrecht
Foto: Marijke van Eijkeren

Vanaf  24 september stelt de provincie Utrecht 2 subsidieregelingen open voor agrariërs die willen investeren in modernisering en verduurzamen van de bedrijfsvoering. Er kan 40% subsidie worden verkregen op investeringen die bijdragen aan provinciale doelen. De subsidieregeling staat open tot en met maandag 19 november 2018. Wij organiseren twee informatiebijeenkomsten om u verder te informeren over de regelingen.

De bijeenkomsten zijn op 18 september in Leusden en op 20 september in Zegveld. Klik op de links hieronder voor meer informatie over de tijd en de locatie. U vindt daar ook het aanmeldformulier.

Innovatieve investering

De ene subsidieregeling is vergelijkbaar met die vorig jaar voor het eerst is opengesteld, d.w.z. een ‘open’ regeling, waarin agrarische ondernemers, individueel of als samenwerkingsverband, een aanvraag kunnen indienen voor subsidie voor een innovatieve investering. Aanvragen worden aan de hand van vier criteria beoordeeld door een commissie en vervolgens gerangschikt naar totaalscore. Voor deze maatregel is € 600.000 aan subsidies beschikbaar.

Bestaande technieken

De andere openstelling heeft een budget van € 1.900.000 en is gericht op toepassing van bestaande technieken door een grotere groep bedrijven. Deze maatregel is vergelijkbaar met de Jonge Landbouwersregeling: er kan subsidie worden aangevraagd aan de hand van een vaste investeringslijst. Elke investering heeft een bepaalde score, die bepalend is voor de rangschikking. Omdat de openstelling betrekking heeft op investeringen gericht op water- en op niet- watermaatregelen, zijn er 2 lijsten met investeringen. Voor beide categorieën is een eigen subsidiebudget beschikbaar.

Nieuw is de mogelijkheid om als groep van landbouwers een gezamenlijke aanvraag in te dienen. Dit is vooral zinvol als meerdere agrariërs een zelfde investering willen doen die op zich te klein van omvang is. Door dezelfde investering van meerdere agrariërs te bundelen in een aanvraag kan de minimumdrempel wel worden gehaald.

Subsidievoorwaarden en openstellingsbesluit

Meer informatie over de subsidievoorwaarden en de volledige tekst van het openstellingsbesluit vindt u op de website van provincie Utrecht: Subsidie fysieke investeringen eerste uitrol innovaties en modernisering agrarische ondernemingen 2018.

Vragen

U bent van harte welkom op één van de twee informatiebijeenkomsten. U kunt met vragen ook contact opnemen met de POP3-makelaars:

Gepubliceerd op

« Terug naar het nieuwsoverzicht