Gedeputeerde Mirjam Maasdam onthult Kringloopkalender op bijeenkomst Kringloop en Bodem

Gedeputeerde Mirjam Maasdam onthult Kringloopkalender op bijeenkomst Kringloop en Bodem
Mirjam Maasdam (r) onthult kringloopkalender samen met Bert van Donselaar (l) Foto: Wil Groenhuijsen

Op dinsdag 13 februari onthulde gedeputeerde Mirjam Maasdam de eerste Kringloopkalender tijdens een drukbezochte bijeenkomst voor melkveehouders in Leusden.

In de kalender staan tips om de mineralenkringloop op een melkveebedrijf te optimaliseren. De tips zijn verzameld tijdens verschillende kringloopprojecten in Utrecht. De avond over kringlooplandbouw en bodem werd georganiseerd door Collectief Utrecht Oost, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Waterschap Vallei en Veluwe en Gebiedscoöperatie O-gen. Bezoekers konden verschillende workshops bijwonen waarin melkveehouders en gebiedspartners vertelden hoe de tips direct toegepast kunnen worden in de bedrijfsvoering.

Winst door sluiten mineralenkringloop
Voor melkveehouders is de laatste tijd veel veranderd. Om ook nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden is vakmanschap nodig. Voor een toekomstbestendig bedrijf is werken aan een hoge mestbenutting en goede gewasopbrengsten van blijvend belang. Gedeputeerde Mirjam Maasdam benadrukte; “Wat in dit gebied gebeurt is een mooie stap op weg naar circulaire landbouw. Het sluiten van de mineralenkringloop is niet alleen belangrijk voor een toekomstbestendige melkveehouderij, maar ook voor natuur en samenleving.”

Lessen uit de praktijk
In Utrecht Oost en de Gelderse Vallei hebben vanaf 2007 meer dan 200 melkveehouders samen met hun gebiedspartners aan kringloopprojecten gewerkt. In verschillende workshops vertelden melkveehouders en gebiedspartners hoe de opgedane kennis direct toegepast kan worden in de praktijk. Melkveehouder Niek van der Horst liet bijvoorbeeld zien hoe hij tot een optimaal rantsoen komt voor koe, milieu en portemonnee. “Een goede inschatting van de werking van mijn eigen ruwvoer in de pens van de koe is daarbij heel belangrijk. Ik vul aan met enkelvoudige grondstoffen die ik online bestel. Omdat ik nooit meer dan 2 weken op voorraad heb, kan ik snel bijsturen als de omstandigheden veranderen” aldus Van der Horst. Zijn kritische collega’s waren onder de indruk hoe weinig krachtvoer hij op die manier op zijn bedrijf verbruikt.

Nieuwe projecten
Inmiddels staan er verschillende nieuwe kringloopprojecten op stapel. Het project ‘Kringlooplandbouw Utrecht Oost van A naar Beter’ wordt een vervolg op eerdere kringloopprojecten. Doel is de beschikbare kennis op een praktische wijze bij de boeren te brengen, zodat men handvatten krijgt om er direct mee aan de slag te gaan”. In het project ‘Doorontwikkeling kringlooplandbouw: bedrijfsspecifieke maatwerkoplossingen voor behalen integrale duurzaamheidsdoelen Utrecht-Oost’ gaat een kleine groep melkveehouders aan de slag met innovaties om nog beter te kunnen sturen op de kringloop. Meer informatie over deze projecten volgt op www.lami.nl/thema/kringlooplandbouw.

Efficiënte omgang met mineralen zichtbaar in de waterkwaliteit
Guus Beugelink (heemraad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) en Dirk Siert Schoonman (heemraad van Waterschap Vallei en Veluwe) sloten de avond af. Schoonman concludeerde dat de workshops van de avond laten zien dat er veel winst te behalen is. Mineralenefficiëntie betekent een beter saldo op het bedrijf en is bovendien goed voor de waterkwaliteit.

Samenwerken aan kringlooplandbouw
In Utrecht Oost werken Collectief Utrecht Oost, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Waterschap Vallei en Veluwe, Provincie Utrecht, LTO Noord en Gebiedscoöperatie O-gen aan schoon water, gezonde bodem en vitale bedrijven. We stimuleren de kringloopaanpak. Zo dragen we bij aan een krachtig en vitaal landelijk gebied. Waar iedereen nu, maar ook in de toekomst van kan genieten en waar ondernemers blijvend een gezond bedrijf kunnen runnen.

Gepubliceerd op

« Terug naar het nieuwsoverzicht

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy