Meer organische stof zorgt voor een gezondere bodem

Meer organische stof zorgt voor een gezondere bodem

De bodem is een belangrijke en dure productiefactor, ook voor een veehouder. Melkveehouder Gerben van Bennekom uit Renswoude en loonwerker Albert Schimmel uit Woudenberg werken samen aan het verbeteren van het organisch stofgehalte in de bodem.

Meer organische stof zorgt voor een gezondere bodem. De bodemstructuur verbetert, het waterbufferend vermogen verhoogt, de afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen vermindert en mineralen worden beter opgenomen. Gerben: “Ik denk dat ik gezondere koeien kan hebben door de accu van de bodem op te laden.” Het vorig groeiseizoen hebben ze onder meer niet-kerende grondbewerking, mechanische onkruidbestrijding en verschillende vanggewassen toegepast in de maisteelt op zandgrond. Edith Finke, DLV Advies, begeleidt hen vanuit het project Natuurlijke veehouderij Utrecht. “Niet-kerende grondbewerking vergt wel een andere manier van denken. Je moet meer vooruit plannen wat betreft je bouwplan en de keuze voor groenbemestermengsels is nog belangrijker geworden.”

Gerben en Albert vertellen in deze video wat ze hebben gedaan om de bodemvruchtbaarheid te verhogen en tonen de resultaten.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je terecht bij Edith Finke: e.finke@dlvadvies.nl  of 06 26 51 87 04.

Het project ontvangt subsidie van de provincie Utrecht en het Europees Landbouwfonds: Europa investeert in zijn platteland. De resultaten worden onder andere gedeeld via Facebook.

Gepubliceerd op

« Terug naar het nieuwsoverzicht

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy