Veehouders en fruittelers in Kromme Rijnstreek zorgen voor regionale kringloop

Veehouders en fruittelers in Kromme Rijnstreek zorgen voor regionale kringloop

Het gebruik van organisch materiaal in de fruitteelt is de afgelopen decennia te veel verwaarloosd. Als dierlijke mest wordt ingezet in de fruitteelt, gaat het vaak om mest van verder af gelegen en onduidelijke oorsprong en samenstelling. Door één-op-één samenwerking tussen veehouders en fruittelers in de Kromme Rijnstreek kunnen veel knelpunten worden weggenomen. Transportafstanden kunnen laag blijven en regionale kringlopen worden gesloten.

Sinds het voorjaar van 2018 werken ze aan de inzet van in de regio geproduceerde dierlijke meststoffen in de fruitteelt. Denk aan dunne en vaste mestfractie, drijfmest, stromest, maar ook spuiwater uit luchtwassers. Uiteindelijk willen ze naar een blijvend gezonde agrarische bodem in de Kromme Rijnstreek.

Goede ervaringen

Het project is gestart door een kopgroep. Sinds de eerste goede ervaringen zijn zo’n 20 andere agrariërs aangehaakt. CLM ondersteunt de groep, met kennisinbreng, netwerken en procesbegeleiding. Eurofins wordt ingeschakeld voor bodem- en mestbemonstering, regionale loonbedrijven voor de mestscheiding, het transport en uitrijden van de ‘natte’ mestproducten in de boomgaard. Vaste producten worden toegediend door de fruittelers zélf met een eigen doseerwagen. De kopgroep bestaat uit: Cornelis Uijttewaal, hardfruitteler, Anton en Anco van Garderen, zachtfruittelers en de melkveehouders Jeroen van Wijk en Peter van Rooijen.

Meedoen?

Ben je geïnteresseerd om ook aan te haken? Neem contact op met: Eric Hees, CLM Onderzoek en Advies: ehees@clm.nl of 06-15473968
 

Gepubliceerd op

« Terug naar het nieuwsoverzicht

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy