Privacyverklaring

Stichting gebiedsontwikkeling Utrecht-West en gebiedscoöperatie O-gen hebben een samenwerkingsovereenkomst met de provincie Utrecht, om te werken aan een duurzame land- en tuinbouw met financieel gezonde bedrijven in de provincie Utrecht

Voor het versturen van onze maandelijkse LaMi-nieuwsbrief en de halfjaarlijkse Aanjager verwerken de Stichting gebiedsontwikkeling Utrecht-West en gebiedscoöperatie O-gen de volgende persoonsgegevens van u.

  • Uw naam en e-mailadres.
  • Wanneer u voor 25 mei 2018 al hebt aangegeven de Aanjager of nieuwsbrief te willen ontvangen, hebben wij mogelijk ook uw adresgegevens en telefoonnummer genoteerd, en tot welke groep u behoort. Deze gegevens gebruiken wij om u te informeren als er bijeenkomsten zijn die specifiek voor uw doelgroep interessant zijn.
    Van nieuwe aanmelders gebruiken we alleen de gegevens die door de aanmelders verstrekt zijn.

Het verzenden van de LaMi-nieuwsbrief en de Aanjager komt voort uit de publieke taak van de Stichting gebiedsontwikkeling Utrecht-West en gebiedscoöperatie O-gen om u te informeren over projecten die uitgevoerd worden, omdat deze mogelijk ook voor u van belang kunnen zijn. Uw persoonsgegevens worden alleen gedeeld binnen de deelnemers van dit samenwerkingsverband, indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van deze taak. Wij delen uw gegevens niet met andere partijen.

De Stichting gebiedsontwikkeling Utrecht-West en gebiedscoöperatie O-gen nemen bij de verwerking van uw persoonsgegevens de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht en houden zich hierbij aan de eisen die worden gesteld op grond van de toepasselijke privacy wet- en regelgeving. Uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor de medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van dit project.

Wilt u dat wij uw gegevens wissen uit onze contactlijst, meldt u zich dan af voor de nieuwsbrief of voor de Aanjager. Dat kan door te klikken op de link onderaan de nieuwsbrief of door contact op te nemen met de contactpersoon die in het colofon van de nieuwsbrief staan vermeld. Wij verwijderen dan binnen een maand uw contactgegevens uit ons adressenbestand.

Meer weten

Vanuit onze samenwerking met de provincie Utrecht treedt de provincie Utrecht op als aanspreekpunt als het gaat om de naleving van de privacywetgeving. Heeft u vragen of klachten over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, bekijk dan de Privacyverklaring van provincie Utrecht voor meer informatie en contactgegevens.

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy