Duurzame Landbouw met Natuur

Duurzame Landbouw met Natuur

Een verhoogde biodiversiteit door sterkere verbinding tussen landbouw en natuur. In dit Trajectplan gaan we op zoek naar slimme maatregelen die op het boerenerf genomen kunnen worden. Maatregelen die biodiversiteit versterken en tegelijkertijd een rol spelen in het verbeteren van de bedrijfsvoering. Door het ontwikkelen van slimme combinaties tussen landbouw en natuur nemen natuurwaarden toe en krijgt de landbouw een sterker toekomstperspectief. Voor landbouw die de natuur spaart, die zorgt voor natuur maar ook slim gebruik maakt van natuur.

Het Trajectplan

De Land en Tuinbouw Organisatie -Noord (LTO-Noord), Natuurmonumenten (NM), Agrarische collectieven, Landschap erfgoed Utrecht (LEU), staats Bosbeheer (SBB), Utrechts Particulier grondbezit (UPG), Utrechts Landschap (UL), Natuur en Milieu Utrecht (NMU) werken samen aan diverse deelprojecten op verschillende schaalniveaus. Van het samenstellen van passende maatregelen op het boerenerf tot een pilot in de groene contour, het is een gezamenlijk zoekproces.

Lees meer over de deelprojecten binnen Duurzame Landbouw en Natuur:

Voor meer informatie over het trajectplan kunt u contact opnemen met Annelie Lekkerkerker (alekkerkerker@ltonoord.nl)

Gepubliceerd op