Duurzame Landbouw met Natuur

Duurzame Landbouw met Natuur

Een verhoogde biodiversiteit door sterkere verbinding tussen landbouw en natuur. In dit Trajectplan gaan we op zoek naar slimme maatregelen die op het boerenerf genomen kunnen worden. Maatregelen die biodiversiteit versterken en tegelijkertijd een rol spelen in het verbeteren van de bedrijfsvoering. Door het ontwikkelen van slimme combinaties tussen landbouw en natuur nemen natuurwaarden toe en krijgt de landbouw een sterker toekomstperspectief. Voor landbouw die de natuur spaart, die zorgt voor natuur maar ook slim gebruik maakt van natuur.

Het Trajectplan

De Land en Tuinbouw Organisatie -Noord (LTO-Noord), Natuurmonumenten (NM), Agrarische collectieven, Landschap erfgoed Utrecht (LEU), staats Bosbeheer (SBB), Utrechts Particulier grondbezit (UPG), Utrechts Landschap (UL), Natuur en Milieu Utrecht (NMU) werken samen aan diverse deelprojecten op verschillende schaalniveaus. Van het samenstellen van passende maatregelen op het boerenerf tot een pilot in de groene contour, het is een gezamenlijk zoekproces.

Lees meer over de deelprojecten binnen Duurzame Landbouw en Natuur:

Voor meer informatie over het trajectplan kunt u contact opnemen met Annelie Lekkerkerker (alekkerkerker@ltonoord.nl)

Laat de natuur het werk doen

Hoe kun je als veehouder, akkerbouwer of fruitteler optimaal samenwerken met de natuur? Op zo’n manier dat de planten, de dieren én je bedrijf er allemaal van profiteren? Over die vragen organiseren vier Utrechtse landbouw- en natuurorganisaties in het najaar van 2020 vier online bijeenkomsten. De eerste, over bodembeheer, is op dinsdag 22 september om 19:30 uur. Bekijk meer informatie en meld je gratis aan voor de bijeenkomsten.

Gepubliceerd op

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy