Webinar Utrechts Programma Landelijk Gebied 4 juli 2023

Agrariërs in de provincie Utrecht kunnen op 4 juli deelnemen aan een webinar waarin zij jou bijpraten over het Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG) 1.0.
Het laatste webinar vond plaats op 25 mei 2023 en in de tussentijd is er hardgewerkt aan het UPLG 1.0 wat zal worden ingediend bij het Rijk.

Er wordt tijdens het webinar ook vooruitgekeken naar de periode na 1 juli 2023, waarin samenwerking met de gebiedspartners centraal staat.

De toekomst van het landelijk gebied en het behalen van de opgaven in de provincie Utrecht vormen een gezamenlijk belang. In de gebieden zijn veel verschillende doelstellingen die integraal opgepakt moeten worden.

Voor het UPLG is samenwerking met waterbeheerders, landbouw- en natuurorganisaties, de verschillende terreinbeheerders, agrarische ondernemers, gemeenten en andere belanghebbenden in het gehele Utrechtse landelijke gebied cruciaal. Als provincie coördineren zij het proces, maar zij hebben ieders kennis, kunde en medewerking nodig om dit goed te kunnen doen.

Het indienen van het UPLG bij het Rijk op 1 juli 2023 is een startpunt.
Het UPLG beschrijft de kaders die zij vanaf 1 juli 2023 met alle gebiedspartners gaan inkleuren.

Programma

  • Gedeputeerde Mirjam Sterk: Toekomst van het Utrechtse landelijk gebied: terugblik op proces tot 4 juli 2023 én vooruitblik: hoe verder?
  • Carla Bisseling (projectleider UPLG): Wat staat er in het UPLG 1.0?
  • Panelgesprek met: Mirjam Sterk (gedeputeerde), Michiel Houtzagers (programmamanager gebiedsgerichte aanpak), Carla Bisseling (projectleider UPLG), Josja Veraart (directeur Natuur- en Milieufederatie Utrecht), Jeroen van Wijk (voorzitter LTO Noord en Stikstofcollectief) Arjan van Rijn (bestuurder waterschap Amstel, Gooi en Vecht) en en Ad de Regt (wethouder gemeente Woerden).
  • Onderwerp: Hoe verder na 4 juli 2023?
  • Ruimte voor het stellen van vragen via de chat.

Aanmelden

Aanmelden kan door een mail te sturen naar landelijkgebied@provincie-utrecht.nl. Na aanmelding ontvang je een toegangslink in je mailbox.

Wil je meer weten over hoe je kunt meepraten of heb je vragen? Lees meer op de website van Provincie Utrecht.