Subsidie beperking bodemdaling Veenweiden

Samenwerkende agrariërs in het Veenweidengebied kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die de bodemdaling remmen en de uitstoot van broeikasgassen uit veenbodems verminderen. De provincie Utrecht stelt de komende twee jaar in totaal 7,5 miljoen euro subsidie beschikbaar om de bodemdaling in het Veenweidengebied af te remmen.

 

Deze activiteitensoorten worden gesubsidieerd:

  • het ontwikkelen van kennis en innovaties; (Paragraaf 2 van deze regeling);
  • het stimuleren van bewustwording en draagvlak; (Paragraaf 3 van deze regeling);
  • het nemen van bewezen maatregelen. (Paragraaf 4 van deze regeling).

Hoe kan ik subsidie aanvragen?

Voordat je subsidie aanvraagt is het goed te onderzoeken of je tot de doelgroep behoort, of jouw project aan de criteria voldoet en welke bijlagen je bij jouw aanvraag moet voegen. Advies is om je aanvraag voor het indienen te bespreken met een inhoudelijk ambtenaar van de provincie Utrecht.

Lees meer over aanvragen subsidie beperking bodemdaling