Ondernemen |

Utrechtse melkveehouders kunnen beloning krijgen voor natuurinclusieve landbouw

Ga jij aan de slag met meer beweiding, het verlagen van het ruw eiwit in het voer, minder kunstmest gebruiken of versterken van het bodemleven? Vanaf 10 april 10.00 uur kun jij je als Utrechtse melkveehouder aanmelden voor de beloningsregeling Utrechtse Monitor Duurzame Landbouw (UMDL). De komende vier jaar kunnen honderd melkveehouders via de agrarische collectieven aan de slag met deze beloning.

De beloningsregeling hoort bij het project Utrechtse Melkveehouders Boeren Beter (UMBB). Door deel te nemen aan dit project krijg jij als melkveehouder met behulp van de monitor inzicht in hoe jouw bedrijf op dit moment ‘scoort’. Aan de hand van 15 kritische prestatie indicatoren (KPI’s) meet je namelijk jouw duurzaamheidsprestaties op het gebied van bodem, water, biodiversiteit en klimaat en kun je voor de (behaalde) doelen gestimuleerd, gewaardeerd en beloond worden.

Kengetallen anoniem

De kengetallen van je bedrijf worden door de Utrechtse agrarische collectieven verzameld, maar blijven anoniem voor derden. Je hoeft niet lid te zijn van een agrarisch collectief of al samen te werken met een agrarisch collectief.

Vrijwillige maatregelen

Je bespreekt je eigen kengetallen en duurzaamheidsprestaties en vergelijkt deze met collega-melkveehouders en experts in een studiegroep. Deze kennisbijeenkomsten bieden de mogelijkheid de eigen bedrijfsvoering te optimaliseren, bijvoorbeeld door het verlagen van de hoeveelheid ruw eiwit in het voer. De maatregelen zijn vrijwillig. Je bepaalt zelf wat past bij jouw bedrijfsvoering.

In de praktijk

Peter van den Brink, melkveehouder in Montfoort: “Als melkveehouder probeer ik de biodiversiteit te vergroten door kruidenrijk grasland en weidevogelbeheer toe te passen. Voor de weidevogels heb ik een stuk grasland onder water gezet, met deze zogeheten plas-dras en het kruidenrijke grasland probeer ik betere leefomstandigheden te creëren voor broedende weidevogels en hun jongen. Op het gebied van voer- en andere managementmaatregelen worden er stappen gezet, maar deze proberen we steeds meer te optimaliseren op mijn bedrijf. Het project Utrechtse Melkveehouders Boeren Beter geeft me handvatten om kritisch te kijken naar de kentallen van mijn bedrijf. Het mooie van doelsturing is dat ik zelf bepaal waar ik mee aan de slag ga op mijn bedrijf.”

Aanmelden

Wil je meer weten over het project Utrechtse Melkveehouders Boeren Beter of wil jij je als Utrechtse melkveehouder vanaf 10 april (om 10.00 uur) aanmelden voor het project? Ga vanaf vrijdagmiddag 5 april naar de webpagina beloningsregeling Utrechtse Monitor Duurzame Landbouw.