Praktijkmiddag natuurinclusieve fruitteelt 29 augustus 2023

Kom 29 augustus naar de praktijkmiddag natuurinclusieve fruitteelt op het bedrijf van Gerrit Verweij De Geus in Deil. Deze middag laat hij zien wat natuurinclusief hem oplevert. Wat voor meerwaarde heeft het voor natuur en de fruitteelt? En wat zijn de mogelijkheden en winst van vergroening en natuurinclusieve fruitteelt?

Daarnaast is er aandacht voor de nieuwe (opeenstapeling van) beloningen in het kader van KPI’s duurzame fruitteelt en wordt gekeken hoe dat uitpakt in de praktijk.

Programma

  • 12.30 – 13.00 uur: Inloop met koffie en thee
  • 13.00 – 13.10 uur: Welkom door dagvoorzitter en korte introductie door Gerrit
  • 13.10 – 13.40 uur: Mogelijkheden en winst van vergroening en natuurinclusieve fruitteelt door Ferdy Tolhoek. Hij is adviseur bij CAF, partner in het testen van de KPI’s duurzame fruitteelt en adviseur bij het project ‘Natuurinclusief Betuws Boeren’
  • 13.45 – 14.15 uur: KPI’s duurzame fruitteelt?! – Hoe moeten nieuwe (opeenstapeling van) beloningen gaan werken in de fruitteelt door Henri Holster van De Fruitmotor. Hij is ook trekker van de Praktijktest KPI’s fruitteelt. Teler Gerrit neemt deel aan een van deze pilots en zal zijn eerste ervaringen delen.
  • 14.15 – 14.45 uur: Realisatie natuurinclusieve fruitteelt. Hoe komen we tot echte beweging? Gesprek o.l.v. Rochus Kingmans op basis van de twee presentaties
  • 14.45 uur: Pauze
  • 15.00 uur: Rondleiding op het bedrijf door Ferdy Tolhoek en Gerrit. Tijdens de rondleiding richten we ons op KPI’s rondom verbetering van biodiversiteit, klimaat en water in combinatie met het effect op natuurlijke plaagbestrijding. En zien we maatregelen terug, waarmee Gerrit ervaring heeft opgedaan binnen het project ‘Natuurinclusief Betuws Boeren’.
  • 15.45 uur: Afsluiting