Biodiversiteit |

Fruittelers zijn positief over het inzetten van metselbijen

Deelnemers van een proef met het inzetten van metselbijen zijn positief over de resultaten. In 2021 en 2022 zijn bij de fruittelers twee weken voor de bloei nesthuizen geplaatst. Demonstraties gedurende en na de bloei gingen over overleven in de winter, bestuiving en bloei, aanleg en onderhoud en oogsten van cocons. Tijdens een eindbijeenkomst van het project op 16 november zijn de resultaten en ervaringen gedeeld.

Deze middag zijn de volgende presentaties gegeven:

Op het Delphy youtubekanaal staan meerdere filmpjes over het gebruik van metselbijen en een instructievideo voor het zelf starten met uitzetten van metselbijen in de fruitteelt.

Je kunt ook de brochure Metselbijen inzetten in de fruitteelt downloaden of de papieren uitgave bestellen.

Meer weten over project metselbijen?

In het POP3-project Bestuivingsmix en biodiversiteit in de boomgaard is onder andere gekeken naar de effecten van biodiversiteitsmaatregelen op fruitteeltinsecten en hun natuurlijke vijanden.

Ga naar projectpagina