Biodiversiteit |

Gezocht: melkveehouders voor klankbordgroep natuurinclusieve landbouw

Ben jij melkveehouder en heb je een nuchtere kijk vanuit de praktijk en een kritische houding? Dan zijn we op zoek naar jou. Vanuit het project ‘Duurzame Verdienmodellen’ zoeken we twee melkveehouders die, tegen een vergoeding, onderdeel willen uitmaken van een klankbordgroep. Door middel van een  aantal casussen in de melkveehouderij willen we concreet in beeld brengen wat de ontwikkeling naar een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering betekent voor melkveehouders.

In de klankbordgroep worden de uitgangspunten van het onderzoek bepaald. Bijvoorbeeld welke economische getallen berekend gaan worden. Wat valt er precies onder natuurinclusieve landbouw? En in de klankbordgroep wordt het verloop van het onderzoek gevolgd.

Werkzaamheden

  • Je helpt met het bepalen van de uitgangspunten van het onderzoek;
  • Je bent kritisch, maar nieuwsgierig naar de mogelijkheden van duurzame landbouw met natuur;
  • Inzet: twee keer een bijeenkomst op locatie: één startbijeenkomst en één bijeenkomst om de conceptrapportage te bespreken. Circ 1,5 uur per bijeenkomst, daarnaast één of twee keer online overleg;
  • Looptijd: ongeveer acht tot negen maanden, start op korte termijn;
  • Vergoeding: 250 euro.

Vragen en aanmelden

Voor vragen en aanmelden kun je terecht bij Saskia van Noordt via: 06-248 53 759 en sjvannoordt@gmail.com of via dit formulier. Bekijk meer informatie over het project ‘Duurzame Verdienmodellen’.

Trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur

Het project ‘Duurzame Verdienmodellen’ is onderdeel van het trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur. In dit trajectplan gaan we op zoek naar slimme maatregelen op het boerenbedrijf voor een sterkere verbinding tussen landbouw en natuur. Maatregelen die biodiversiteit versterken en tegelijkertijd een rol spelen in het verbeteren van de bedrijfsvoering.

Duurzame Landbouw met Natuur is een samenwerking tussen: LTO Noord, Staatsbosbeheer (SBB), Utrechts particulier grondbezit (UPG), Gezamenlijke collectieven Utrecht, Landschap erfgoed Utrecht (LEU), Natuurmonumenten (NM) en de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU).

Logo Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling