Energieneutrale melkveehouderij

Het besparen van energie en de opwek van zonne- of windenergie versterkt je bedrijf. Niet alleen door de lagere kosten, maar ook omdat je inspeelt op belangrijke milieu- en maatschappelijke vraagstukken. 

Besparen op energieverbruik 

Het project ‘Energieneutrale melkveehouderij’ liet zien dat op een melkveehouderij forse besparing op het energieverbruik mogelijk is. 25 tot 75% is bij individuele maatregelen haalbaar. Door zonnepanelen op de staldaken te plaatsen kunnen de meeste bedrijven elektriciteitsneutraal werken. Energieneutraal werken vraagt meer: een veldopstelling met zonnepanelen, een windmolen of het vergisten van biomassa. De opslag van zelfgeproduceerde energie wordt vanwege de beperkte capaciteit van het elektriciteitsnet steeds belangrijker.

In het project is het nodige onderzocht. De ervaringen zijn verzameld in onderstaande rapportages.