Klimaat & Milieu |

Waterstofproductie als duurzame energiebron: kansen en uitdagingen

De productie van waterstof wordt genoemd als een oplossing om duurzame elektriciteit op te wekken, zelfs wanneer er congestie (‘file’) is op het elektriciteitsnetwerk. Om te helpen met de eerste stappen is er een rapport opgesteld dat een introductie geeft over waterstofproductie en een stappenplan om actie te ondernemen. Twinning Energy uit Maarn heeft namens de provincie Utrecht dit rapport opgesteld en heeft twee cases onderzocht: één voor waterstofproductie op een agrarisch bedrijf en één voor grootschalige zonne-energieopwekking.

Voor agrarische bedrijven lijkt de kleinschalige productie van waterstof nog geen haalbaar verdienmodel. Dit kan veranderen als bijvoorbeeld de kosten van randapparatuur omlaag gaan, op grotere schaal wordt geproduceerd of als er andere ontwikkelingen zijn (zoals een hoge prijs van aardgas), waardoor het concurrerend wordt waterstof direct te gebruiken in plaats van aardgas.

Voor energiecoöperaties en andere organisaties die grootschalig zonne-energie willen opwekken, kan de productie van groene waterstof wel een kansrijke zakelijke mogelijkheid zijn, mits er genoeg lokale vraag is.

De casus voor agrarische bedrijven

Uitgangspunten bij de casus voor een agrarisch bedrijf zijn onder andere stroom uit 720 zonnepanelen, een 10 KW windmolen, 8% rente op de investeringen en een kleinverbruiksaansluiting. Er is geen rekening gehouden met eventuele subsidies. Zelf opgewekte elektriciteit wordt in eerste instantie gebruikt voor de eigen bedrijfsvoering. Wat daarvan overblijft, wordt ingezet voor de productie van waterstof. De kostprijs per kilo waterstof is hoog. Dit komt met name door de hoge kosten van de randapparatuur (vulinstallatie en compressor). Deze investeringen in randapparatuur zijn nauwelijks afhankelijk van het geproduceerd volume. Hoe meer wordt geproduceerd, hoe lager de gemiddelde kosten per kilo waterstof zijn.

Subsidie waterstofproductie

De Rijksoverheid heeft momenteel een subsidie beschikbaar voor waterstofproductie, wat de kansen voor deze technologie kan vergroten. Kijk hiervoor op de website van de Rijksoverheid.

Rapport opvragen

De provincie Utrecht wil met dit onderzoek kansen verkennen voor waterstofproductie in de provincie, aangezien waterstof kan helpen om meer duurzame energie op te wekken ondanks beperkingen op het elektriciteitsnetwerk. Waterstof kan zonne-energie voor langere tijd opslaan in tegenstelling tot batterijen, die beter geschikt zijn voor kortstondige opslag. De provincie verwacht dat waterstof in de toekomst een rol zal spelen in diverse sectoren zoals de industrie en zwaar transport.

Het onderzoek is uitgevoerd door Twinning Energy. Als je het rapport wil bekijken, kun je het opvragen via energietransitie@provincie-utrecht.nl

Lees meer over besparen van energie op de melkveehouderij.