Maatregelen klimaatverandering

Klimaatverandering heeft impact op de landbouw. Nat of droogteschade aan de oogst, verlenging van het groeiseizoen, daling van de melkproductie door hittestress bij melkvee, brandplekken op het fruit, hagelschade en nieuwe ziekten en plagen die in opkomst zijn. Er zijn veel voorbeelden te noemen.

Aanpassingen bedrijfsvoering

De huidige klimaattrends laten zien dat we nu en in de toekomst meer en vaker extreme weersomstandigheden kunnen gaan verwachten, zoals hevige regenval, stormen of juist lange perioden van droogte en extreme hitte. Het is belangrijk dat de landbouw sector veerkrachtig genoeg is om deze extremen te kunnen opvangen. Dat kan alleen door mee te bewegen met deze veranderingen door aanpassingen in de bedrijfsvoering.  Maar wanneer heeft een bedrijf voldoende veerkracht en hoe kun je die veerkracht vergroten? Aan welke maatregelen kun je denken en wat kost dat? En wat levert het op?

Hulpmiddelen

Vanuit de provincie Utrecht zijn er, in samenwerking met agrariërs, vertegenwoordigers vanuit LTO, NFO en de NAJK, het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden (HDSR) en Netwerk Water en Klimaat, verschillende hulpmiddelen ontwikkeld om overheden, adviseurs en agrariërs handvatten te geven voor klimaatbestendige landbouw. Wil je weten wat je concreet op en rond het erf kan doen? Bekijk dan deze uitgebreide lijst met maatregelen, inclusief de kosten en baten. Lees meer op het Klimaatportaal. Hier vind je meer informatie over de impact van de klimaatverandering op de landbouw. Bekijk bijvoorbeeld de stresstesten.

Inspiratie

Wil je inspiratie opdoen hoe agrariërs op dit moment al bezig zijn met klimaatadaptatie op hun bedrijf? Bekijk dan het inspiratie magazine Boeren voor morgen. In dit magazine delen 10 boeren van binnen én buiten de provincie hoe zij zich voorbereiden op de toekomst en klimaatverandering. Zoals het verhaal van Art Wolleswinkel. Hij vertelt over de uitdagingen van zeer droge periodes op de zandgrond in de Gelderse Vallei.

“Je ziet nu al dat de extremen steeds groter worden. Als boer moet je daarop inspelen en het belangrijkst daarbij is een gezonde bodem.”

Man staat in weiland