Biodiversiteit |

Gezocht: melkveebedrijven voor doorrekening natuurinclusieve landbouw

Ben jij nieuwsgierig naar wat een natuurinclusieve bedrijfsvoering financieel en economisch kan betekenen voor je bedrijf? En wil je dat graag in jouw bedrijf laten doorrekenen? Vanuit het project ‘Duurzame Verdienmodellen’ zoeken we drie melkveehouders in de provincie Utrecht die mee willen doen aan een doorrekening. Er moet antwoord komen op de vraag: Wat betekent de ontwikkeling naar een natuurinclusieve melkveehouderij voor mij en wat betekent dit voor de economische impact op mijn bedrijf en mijn duurzaamheidsprestaties?

In het project ‘Duurzame Verdienmodellen’ doen we onderzoek naar verdienmodellen die kansrijk zijn voor duurzame landbouw met natuur in Utrecht. Voor een aantal casussen in de melkveehouderij brengt Wageningen Universiteit concreet in beeld wat de ontwikkeling naar een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering betekent. Daarom zoeken we drie melkveebedrijven in Utrecht voor een doorrekening.

Verdienmodel

Met deze doorrekening brengen we in kaart wat de ontwikkeling naar een (meer) natuurinclusieve melkveehouderij betekent. Zowel voor de ondernemer zelf als voor de economische impact op het bedrijf en de duurzaamheidsprestaties. Uit welke bouwstenen moet het verdienmodel bestaan om mogelijk economisch rendabel te zijn? Wat zijn eventuele barrières en hoe kunnen die worden verkleind of voorkomen? De economische resultaten voor de natuurinclusieve ontwikkelrichting vergelijken we met wat tot nu toe de gebruikelijke ontwikkelrichtingen zijn, zoals schaalvergroting en intensivering. Voor de duurzaamheidsprestaties kijken we naar de biodiversiteitsmonitor/kringloopwijzer.

Deelnemers

We zoeken drie agrarische ondernemers die, geheel gratis, hun melkveebedrijf willen laten doorrekenen. Onze voorkeur gaat uit naar:

  • Een ondernemer die nog niet heel veel doet op het gebied van duurzame landbouw met natuur, maar wel geïnteresseerd is en open staat voor de mogelijkheden;
  • Middels de doorrekening willen we natuurinclusieve bedrijfsvoering vergelijken met bedrijfsvoering dat gebaseerd is op intensivering en/of schaalvergroting. We kijken naar een combinatie van bouwstenen van natuurinclusieve landbouw om het rendabel te laten zijn. Intensivering met slechts een klein deel natuur is niet wat we zoeken;
  • De ondernemer is bereid cijfers en informatie te delen met de WUR. Dit zijn niet per se de financiële cijfers van het bedrijf, maar eerder cijfers over de bedrijfsvoering. Dit gebeurt in twee keukentafelgesprekken, die in mei/juni plaatsvinden;
  • De ondernemer is bereid om de uitkomsten te delen/communiceren naar de omgeving
  • We zoeken één ondernemer op klei, één ondernemer op zand en één ondernemer op veen;
  • De ondernemer is woonachtig/gevestigd in de provincie Utrecht.

Aanmelden

Aanmelden voor een doorrekening kan via dit formulier.

Trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur

Het project ‘Duurzame Verdienmodellen’ is onderdeel van het trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur. In dit trajectplan  gaan we op zoek naar slimme maatregelen op het boerenbedrijf voor een sterkere verbinding tussen landbouw en natuur. Maatregelen die biodiversiteit versterken en tegelijkertijd een rol spelen in het verbeteren van de bedrijfsvoering.

Duurzame Landbouw met Natuur is een samenwerking tussen: LTO Noord, Staatsbosbeheer (SBB), Utrechts particulier grondbezit (UPG), Gezamenlijke collectieven Utrecht, Landschap erfgoed Utrecht (LEU), Natuurmonumenten (NM) en de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU).

Logo Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling