Biodiversiteit |

Gezocht: melkveebedrijven voor doorrekening natuurinclusieve landbouw

Wil jij een duidelijk beeld hebben van de financiële impact van natuurinclusieve bedrijfsvoering? Geef je dan op voor een doorrekening op jouw bedrijf. Vanuit het project ‘Duurzame Verdienmodellen’ zoeken we drie melkveehouders in de provincie Utrecht die geïnteresseerd zijn in een financiële doorrekening, waarbij we de huidige (gangbare) bedrijfsvoering willen vergelijken met een natuurinclusieve bedrijfsvoering. We zoeken geen voorlopers, we zoeken juist melkveehouders die eigenlijk nog niets of niet veel doen met natuurinclusieve landbouw.

Het voordeel voor melkveehouders om mee te doen aan dit project is dat zij direct een duidelijk beeld krijgen van de (financiële) impact van natuurinclusieve bedrijfsvoering op de bedrijfsresultaten en de situatie. Wij gebruiken de berekeningen om een aantal praktijkvoorbeelden in de provincie Utrecht concreet te maken.

Investeringen door mkb-bedrijven

Wist jij dat er lokale/regionale mkb-bedrijven zijn die graag willen investeren in bepaalde natuurprestaties? In dit project willen we ook in kaart brengen wat dit betekent voor natuurinclusieve en duurzame(re) landbouw. We zijn benieuwd naar de vraag van mkb-bedrijven en wat we kunnen aanbieden vanuit de agrarische sector.

Wie zoeken wij

  • Je hoeft geen voorloper te zijn, we zoeken vooral melkveehouders die op dit moment niets of weinig doen met natuurinclusieve landbouw;
  • Door middel van keukentafelgesprekken denk je mee over welke natuurinclusieve maatregelen bij jouw situatie passen, deze vormen de basis voor de berekening. Het is belangrijk dat het doorgerekende plan goed past bij jou en je bedrijf;
  • Je stelt cijfers van het bedrijf ter beschikking, zodat we zo dicht mogelijk bij de huidige/werkelijke situatie komen. Financiële gegevens hoef je niet te delen;
  • De voorbeeldberekeningen zetten we in voor communicatie, ook worden deze gebruikt om bijvoorbeeld andere partijen te benaderen voor het rondkrijgen van het verdienmodel. Je bent bereid de uitkomsten te delen met de omgeving.

Aanmelden

Aanmelden voor een doorrekening kan via dit formulier.

Trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur

Het project ‘Duurzame Verdienmodellen’ is onderdeel van het trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur. In dit trajectplan  gaan we op zoek naar slimme maatregelen op het boerenbedrijf voor een sterkere verbinding tussen landbouw en natuur. Maatregelen die biodiversiteit versterken en tegelijkertijd een rol spelen in het verbeteren van de bedrijfsvoering.

Duurzame Landbouw met Natuur is een samenwerking tussen: LTO Noord, Staatsbosbeheer (SBB), Utrechts particulier grondbezit (UPG), Gezamenlijke collectieven Utrecht, Landschap erfgoed Utrecht (LEU), Natuurmonumenten (NM) en de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU).

Logo Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling