Hulp met een bedrijfsplan maken

Wil je met jouw bedrijf aan de slag met duurzaamheid, biodiversiteit, bodembeheer, waterkwaliteit of kringlooplandbouw en weet je niet waar je moet beginnen? Met een duurzaam bedrijfsplan word je als (melk)veehouder, akkerbouwer of tuinder in de provincie Utrecht op gang geholpen.

Let op: Het is op dit moment niet mogelijk een bedrijfsplan met hulp op te stellen. Nader bericht volgt.

Gesprek met adviseurs

Een duurzaam bedrijfsplan start met een gesprek met adviseurs van de agrarische collectieven en LTO Noord. Op basis van jouw vragen op het gebied van duurzaamheid en/of biodiversiteit werken zij een persoonlijk advies en een duurzaam bedrijfsplan op maat uit. In dit plan staan inhoudelijke adviezen, voorgestelde acties, monitoringsstrategieën, suggesties voor de benodigde subsidies en eventuele vervolgacties. Een duurzaam bedrijfsplan is ook geschikt voor agrarische ondernemers die meer punten willen behalen voor concepten als ‘On the way to PlanetProof’.

Aanmelden voor een bedrijfsplan?

Ben je agrarisch ondernemer in de provincie Utrecht en geïnteresseerd in een op maat gemaakt bedrijfsplan? Meld je dan aan bij projectleider Michaela van Leeuwen:  duurzaambedrijfsplanutrecht@gmail.com of 06 – 512 59 725. Aan dit advies zijn geen kosten verbonden. Het project wordt volledig gefinancierd door de provincie Utrecht.

Adviezen ter inspiratie

Al 25 Utrechtse deelnemers werden geholpen met een duurzaam bedrijfsplan. Hieronder vind je twee voorbeelden van adviezen die inzicht geven in hoe een plan er mogelijk uit kan zien. Het zijn voorbeelden. Elk plan is natuurlijk specifiek gericht op de ondernemer en zijn of haar wensen. 

Duurzame Landbouw met Natuur Utrecht

Het project ‘Duurzame bedrijfsplannen’ is onderdeel van het trajectplan ‘Duurzame Landbouw met Natuur UtrechtLTO Noord, de gezamenlijke Utrechtse Agrarische Collectieven, de Natuur- en Milieufederatie Utrecht en Landschap Erfgoed Utrecht werken samen aan een duurzame en natuurvriendelijke agrarische bedrijfsvoering in de provincie Utrecht.